Czego gospodarka oczekuje od banków w czasie recesji wywołanej pandemią koronawirusa?

Firma

Jaką rolę powinny spełniać banki w okresie recesji wywołanej Covid-19, o odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy dr Sonię Buchholtz, ekspertkę ekonomiczną Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan badanie
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Jaką rolę powinny spełniać banki w okresie recesji wywołanej Covid-19, o odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy dr Sonię Buchholtz, ekspertkę ekonomiczną Konfederacji Lewiatan.

#SoniaBuchholtz: Potrzeba, aby banki zinternalizowały gwarancje, jakie daje państwo, i prowadziły akcję kredytową, mając na uwadze swoją rolę pośrednika na rynku w tych trudnych czasach #ZBP @LewiatanTweets

Szok, z jakim mamy obecnie do czynienia, jest bardzo nietypowy: najpierw doświadczyliśmy problemów z podażą, a później wprowadzono procedury, które drastycznie ograniczyły popyt na wiele dóbr i usług.

Zabójcza kombinacja dla najmniejszych firm

Dodatkowo, świadomość, że wchodzimy pewnym krokiem w recesję, nie zwiększa skłonności zakupowych. Przedsiębiorcy wielu branż mają więc przed sobą perspektywę bardzo ograniczonych przychodów i stałych kosztów do pokrycia.

Zwłaszcza dla mniejszych firm, które mają mniejsze oszczędności, oraz tych funkcjonujących w branżach o niskich marżach, to potencjalnie zabójcza kombinacja.

Firmy potrzebują dostępu do kredytu obrotowego

W takich okolicznościach jest oczywiste, że banki (jako podmioty prowadzące działalność rynkową), nie chcą się nadmiernie eksponować na ryzyko. To naturalne zjawisko, ale jednak niepożądane z perspektywy makroekonomicznej.

Powinniśmy dać możliwie szeroki dostęp do środków firmom, które tego obecnie potrzebują, np. dostępu do korzystnego kredytu obrotowego.

To pozwoli im reagować na rosnący z czasem popyt – w przeciwnym razie czeka je bankructwo, a z perspektywy państwa kurczenie bazy podatkowej i rosnące bezrobocie.

Rola banku w trudnych czasach

NBP wdrożył instrumenty, które zwiększają techniczne możliwości banków do zwiększania akcji kredytowej firm.

Należy mieć jednak na uwadze, że dla banków komercyjnych dosłownie na przestrzeni dni fundamentalnie zmieniło się zapotrzebowanie na usługi, podobnie jak profile ryzyka klientów.

Dlatego też potrzeba, aby banki zinternalizowały gwarancje, jakie daje państwo, i prowadziły akcję kredytową, mając na uwadze swoją rolę pośrednika na rynku w tych trudnych czasach.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: