Czekaj Jan

C

Jan Czekaj - prof. zw. dr hab., wiceminister przekształceń własnościowych, wiceminister fi nansów, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Jan Czekaj - prof. zw. dr hab., wiceminister przekształceń własnościowych, wiceminister fi nansów, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, członek Rady Polityki Pieniężnej.

PierwszyAkapit

DrugiAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: