Czterech nowych członków zarządu PKP CARGO

Kadry

Rada Nadzorcza PKP CARGO SA w wyniku postępowania konkursowego powołała czterech nowych członków zarządu: Jacka Neskę - Członka Zarządu ds. Handlowych, Wojciecha Derdę - Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Łukasza Hadysia - Członka Zarządu  ds. Finansowych i Dariusza Browarka, Przedstawiciela Pracowników - Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza PKP CARGO SA w wyniku postępowania konkursowego powołała czterech nowych członków zarządu: Jacka Neskę - Członka Zarządu ds. Handlowych, Wojciecha Derdę - Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Łukasza Hadysia - Członka Zarządu  ds. Finansowych i Dariusza Browarka, Przedstawiciela Pracowników - Członka Zarządu.

Nowi członkowie zarządu będą realizować strategię drugiego największego przewoźnika w UE: wzmacnianie pozycji PKP CARGO na rynku polskim i zagranicznym poprzez poszerzanie bazy klientów przy jednoczesnej konsekwentnej optymalizacji działalności operacyjnej.

- Gratuluję nowym członkom zarządu PKP CARGO. Jestem przekonany, że ich kompetencje i doświadczenie przełożą się na dalszy dynamiczny rozwój spółki, zarówno w Polsce i za granicą. W konkursie wyłoniliśmy najlepszych profesjonalistów gotowych do realizacji ambitnej strategii PKP CARGO z korzyścią dla klientów, akcjonariuszy i pracowników - mówi Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO oraz Prezes Zarządu PKP SA.

Jacek Neska, Wojciech Derda, Dariusz Browarek zostali powołani z dniem 24 kwietnia, a Łukasz Hadyś z dniem 12 maja. Wraz z wybranym w drodze konkursu prezesem - Adamem Purwinem - utworzą oni 5-osoby zarząd spółki PKP CARGO.

Źródło: www.pkp-cargo.pl

Udostępnij artykuł: