Czterokrotny wzrost rdr restrukturyzacji polskich firm w listopadzie

Firma

W listopadzie upadłość ogłosiło 29 firm – o 9,4 proc. mniej w porównaniu z październikiem i o 21,6 proc. mniej niż w listopadzie ubiegłego roku.Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 96, notując spadek o 11,9 proc. w skali miesiąca, podczas gdy w ujęciu rocznym było to ponad cztery razy więcej przypadków (+317,4 proc.).

Dwóch biznesmenów siedzących nad rachunkami
Fot. stock.adobe.com/memyjo

W listopadzie upadłość ogłosiło 29 firm – o 9,4 proc. mniej w porównaniu z październikiem i o 21,6 proc. mniej niż w listopadzie ubiegłego roku.Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 96, notując spadek o 11,9 proc. w skali miesiąca, podczas gdy w ujęciu rocznym było to ponad cztery razy więcej przypadków (+317,4 proc.).

Liczba upadłości, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, utrzymuje się w ostatnich miesiącach na względnie stabilnym poziomie. Natomiast ogromna zmiana dotyczy restrukturyzacji, których w listopadzie było cztery razy więcej niż rok wcześniej, a ich suma za ostatnie 12 miesięcy przekroczyła 700.

"Od momentu wprowadzenia w czerwcu br. uproszczonej procedury korzysta z niej ponad 70% podmiotów dokonujących sądowej restrukturyzacji zadłużenia" - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: We wrześniu przybywało firm w restrukturyzacji >>>

Według danych KUKE, liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 96, notując spadek o 11,9% w skali miesiąca, podczas gdy w ujęciu rocznym było to ponad cztery razy więcej przypadków (+317,4%). 

Brak istotniejszego pogorszenia sytuacji płatniczej krajowych firm

Wewnętrzne dane KUKE nie wskazują na razie na istotniejsze pogorszenie sytuacji płatniczej krajowych firm. Widać natomiast wzrost wniosków o interwencje w przypadku opóźnień płatności oraz większą liczbę wypłacanych odszkodowań dla transakcji eksportowych.

"Dotyczy to głównie kontrahentów z krajów na wschód od Polski: Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Ograniczone możliwości finansowe nie pozwalają tym państwom na wspieranie lokalnego sektora przedsiębiorstw na taką skalę jak stało się to w Unii Europejskiej, co przekłada się na problemy z płynnością wśród biznesu" - czytamy dalej. 

Liczba niewypłacalności

Liczba niewypłacalności (postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 125, i była niższa o 11,3% niż w październiku, ale o 108,3% większa niż przed rokiem. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy wzrosła na koniec listopada do kolejnego rekordowego poziomu 1235 - to o 64 przypadki więcej (5,4%) niż miesiąc wcześniej. 

KUKE spodziewa się pogłębienia problemu niewypłacalności w przyszłym roku w Europie. Będzie to konsekwencją wygasania bądź zmniejszania skali rządowych programów antykryzysowych oraz następstwem stosowanych właśnie lockdownów w kolejnych krajach w celu zatrzymania przyrostu zachorowań na koronawirusa. 

"Działający na rynku długu Creditreform prognozuje na przyszły rok gwałtowny wzrost niewypłacalności niemieckich firm do 24 tys., czyli najwyższego poziomu od siedmiu lat. W tym roku z powodu pandemii zawieszono w Niemczech - podobnie jak w kilku innych krajach Europy (Belgia, Włochy, Hiszpania) - obowiązek ogłaszania niewypłacalności przez podmioty mające problem z płynnością. Nasz zachodni sąsiad ogłosił właśnie, że przedłuży obowiązywanie tej regulacji do początku przyszłego roku. Z kolei coroczny raport o płatnościach firmy Intrum pokazuje, że od nastania w Europie pandemii liczba niezapłaconych faktur wzrosła o 23% w Wielkiej Brytanii, 26% w Holandii, 44% w Belgii, 52% w Hiszpanii, 56% we Francji i o 80% we Włoszech. Taka sytuacja najmocniej odbija się na sytuacji małych i średnich firma, które polegają przede wszystkim na bieżących przepływach gotówkowych" - podkreślił Ślagórski. 

Obawy o kondycję finansową polskich przedsiębiorstw

Dodał, że z kolei obawy o kondycję finansową polskich przedsiębiorstw wzbudza prognoza Narodowego Banku Polskiego (NBP), który w niedawno opublikowanym "Raporcie o stabilności systemu finansowego" zakłada stratę sektora bankowego w 2021 r. 

"Ten wynik miałby być konsekwencją wyższych odpisów na oczekiwane straty na niespłacanych kredytach. W efekcie może to spowodować pogorszenie się dostępności finansowania bankowego dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych o słabszym standingu finansowym. Również najnowsze badanie Krajowego Rejestru Długów wykazało, że o 14 pkt proc. względem poprzedniej ankiety powiększyło się grono firm, którzy negatywnie oceniają swoją sytuację finansową (wzrost do 30%). Z kolei 4 na 10 przedsiębiorców ocenia, że w najbliższych trzech miesiącach ich sytuacja ekonomiczna pogorszy się. To wzrost o ponad 10 pkt proc." - powiedział także wiceprezes KUKE. 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

Udostępnij artykuł: