Czy Big Data to Pareto XXI wieku?

Raporty

Szacuje się, że do 2020 roku każdy mieszkaniec naszego globu wygeneruje 5247 GB danych. Niezależnie od tempa i skali rozwoju cyfrowego wszechświata, liczba informacji analizowanych i wykorzystywanych do efektywnego zarządzania i rozwijania biznesu stanowi obecnie 0,5% wszystkich danych. Za 6 lat może ich być nawet 33%. Właśnie wchodzimy w nową erę zarządzania, która zapomina o Zasadzie Pareto (80/20) i stawia na oszczędność i precyzję nierozerwalnie związane z analizą Big Data - mówi Wojciech Borowski, Prezes McCann Worldgroup, moderator dyskusji eksperckiej SKM SAR na tegorocznym Forum Nowych Idei w Sopocie*.

Szacuje się, że do 2020 roku każdy mieszkaniec naszego globu wygeneruje 5247 GB danych. Niezależnie od tempa i skali rozwoju cyfrowego wszechświata, liczba informacji analizowanych i wykorzystywanych do efektywnego zarządzania i rozwijania biznesu stanowi obecnie 0,5% wszystkich danych. Za 6 lat może ich być nawet 33%. Właśnie wchodzimy w nową erę zarządzania, która zapomina o Zasadzie Pareto (80/20) i stawia na oszczędność i precyzję nierozerwalnie związane z analizą Big Data - mówi Wojciech Borowski, Prezes McCann Worldgroup, moderator dyskusji eksperckiej SKM SAR na tegorocznym Forum Nowych Idei w Sopocie*.

Z badań przeanalizowanych przez analityków McCann Worldgroup wynika, że ponad 1/3 liderów na świecie nie ufa informacjom, na podstawie których musi podejmować decyzje biznesowe. Najpopularniejsza teoria zarządzania - zasada 80/20 opierająca się na założeniu, że 20% zasobów jest w stanie wypracować 80% możliwego postępu w rozwoju organizacji, dzięki analizie Big Data zaczyna być kwestionowana. W czasach Big Data (czyli danych wielkoskalowych) zmienia się sposób dochodzenia do 80%. Aby je uzyskać, wystarczy wprowadzić dużo małych zmian, które szybko dadzą wymierny efekt ilościowy. Pozwala to na częste, szybkie i (w porównaniu do innych metod) tańsze testowanie różnych opcji biznesowych. A także na pewność co do podejmowanych decyzji, na którą ze względu na wysoką cenę badań i testów, dotąd stać było nielicznych.

Dla firm z branży technologicznej i digital stan ciągłego eksperymentowania i wprowadzania poprawek na bieżąco jest czymś oczywistym. W świecie, w którym analiza Big Data staje się podstawą podejmowania decyzji biznesowych, wszystkie branże prędzej czy później będą musiały się na niej oprzeć. A ulepszenie małego szczegółu dzisiaj, zagwarantuje większe zyski i konkurencyjność w przyszłości - dodaje Borowski.

Biznes przyszłości

W 2015 roku globalny rynek Big Data będzie wart 48 mld dolarów, czyli prawie pięć razy więcej niż w roku 2012. Dzisiaj największy dochód z wykorzystania analiz Big Data notują takie branże jak: ubezpieczenia - 40%, telekomunikacja - 29%, wysoko zaawansowane technologie - 26%, banki - 19%, media - 19% i handel - 13%. Szacuje się, że do 2015 roku dla osób zaangażowanych w rozwój i praktyczne wykorzystanie Big Data zostanie stworzonych ponad 4,4 miliona miejsc pracy.

Mimo iż większość firm już dzisiaj zbiera, przechowuje i analizuje Big Data, z badań wynika, że wiele z nich boryka się z problemami biznesowymi oraz technologicznymi związanymi z tym narzędziem. Tylko jedna czwarta wysokich szczeblem menadżerów, zarówno w Polsce, jak i na świecie, przyznaje, że potrafi wydobywać strategiczne informacje z posiadanych obecnie danych. Ponad dwie trzecie z nich potwierdza, że Big Data będzie strategicznym priorytetem dla ich firm.

W przeciwieństwie do tradycyjnych, ustrukturyzowanych informacji zawartych w bazach danych, Big Data są mniej uporządkowane. Mogą one obejmować wiele zestawów danych, takich jak np. teksty, materiały wideo, dźwięki, dane pobrane z czujników i kamer. Ich analiza we wzajemnym kontekście pozwala na uzyskanie wartościowych informacji niezbędnych firmom do pracy i rozwijania biznesu. Przewiduje się, że do 2020 roku 33% wszystkich danych (tj. ponad 13 000 eksabajtów) będzie można wykorzystać biznesowo, o ile zostaną one przeanalizowane i otagowane.

Zarządzanie przez analizę

Już dzisiaj 19% menadżerów na świecie twierdzi, że osiągnęło przewagę nad konkurencją dzięki wykorzystaniu rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych. 39% jest zdania, że sukces osiągną tylko te firmy i instytucje, które będą stosować rozwiązania Big Data. Znakomicie pokazuje to przykład amerykańskiego UPS. Firma zebrała i przeanalizowała dane z urządzeń nawigujących z 60 tysięcy należących do niej samochodów dostawczych. Okazało się, że skrócenie trasy każdego z nich o niecałe 2 km dziennie, pozwoliłby zaoszczędzić na paliwie oraz innych kosztach nawet 50 milionów dolarów rocznie. Kolejny przykład to sieć amerykańskich dyskontów, Big Lots. Analizując swój system płatności i próbując najróżniejszych jego wariantów, firma ta wypracowała schemat, pozwalający jej na 9% zwiększenie sprzedaży mebli.

Analiza danych Big Data ma także zastosowanie w zarządzaniu pracownikami. W jednej z międzynarodowych firm z branży inżynieryjnej sprawdzono, jaki wpływ na uzyskiwane wyniki mają różne składy zespołów. Okazało się, że niewielka różnica w wydajności pojawia się w zespołach powyżej 7 członków, a na efektywność zespołów wpływa to, jak dobrze znają się ich poszczególni członkowie, i w jakiej strefie czasowej się znajdują. Po wprowadzeniu zmian, jednostkowe wyniki poszczególnych zespołów zwiększyły się z 0,5% do 1%, natomiast ogólny wzrost osiągnął 22%.

Tylko zalety?

Jakie są obecnie największe przeszkody, które mogą stanąć na drodze do wdrożenia rozwiązań Big Data? W Polsce największe obawy wzbudzają: bezpieczeństwo danych (27%), brak budżetu (19%) oraz brak personelu IT i odpowiedniej wiedzy eksperckiej (po 14%). Ponad jeden na czterech respondentów na świecie (27%) za swoją główną obawę uważa konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem.

Źródło: McCANN Worldgroup

Udostępnij artykuł: