Czy Fed zrobi bum i zakończy boom?

Polecamy

W II kw. 2015 r. spodziewamy się stabilizacji rentowności polskich obligacji. Zakładamy, że w sektorze 2-letnim utrzymają się one na poziomie 1,60%, w 5-letnim na 1,90% i w 10-letnim blisko 2,30%. Za stabilizacją rynku przemawia zakończenie cyklu luzowania polityki pieniężnej w Polsce. Ten scenariusz wzmacniać będzie słabnąca presja deflacyjna i utrzymujący się umiarkowanie wysoki wzrost gospodarczy.

W II kw. 2015 r. spodziewamy się stabilizacji rentowności polskich obligacji. Zakładamy, że w sektorze 2-letnim utrzymają się one na poziomie 1,60%, w 5-letnim na 1,90% i w 10-letnim blisko 2,30%. Za stabilizacją rynku przemawia zakończenie cyklu luzowania polityki pieniężnej w Polsce. Ten scenariusz wzmacniać będzie słabnąca presja deflacyjna i utrzymujący się umiarkowanie wysoki wzrost gospodarczy.

Rynek stopy procentowej
W II kw. 2015 r. spodziewamy się stabilizacji rentowności polskich obligacji. Zakładamy, że w sektorze 2-letnim utrzymają się one na poziomie 1,60%, w 5-letnim na 1,90% i w 10-letnim blisko 2,30%. Za stabilizacją rynku przemawia zakończenie cyklu luzowania polityki pieniężnej w Polsce. Ten scenariusz wzmacniać będzie słabnąca presja deflacyjna i utrzymujący się umiarkowanie wysoki wzrost gospodarczy. Już jednak za sprawą czynników globalnych koniec 2015 r. powinien przynieść wzrosty rentowności - w sektorze 2-letnim do 1,85%, 5-letnim do 2,45% i 10-letnim do 2,80%. W II połowie 2015 r. dochodowości amerykańskich obligacji zaczną rosnąć na skutek oczekiwanego zaostrzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Prognozujemy, że w sektorze 10-letnim wzrosną one do 2,30%. Przecena US Treasuries będzie negatywnie oddziaływała na wyceny polskich aktywów na dłuższym końcu krzywej. Zakładamy, że w najbliższych miesiącach obawy te będą neutralizowane przez program skupu aktywów realizowany przez EBC. Naszym zdaniem rentowność 10-letnich niemieckich Bundów pod koniec II kwartału spadnie do 0,10%.

Rynek walutowy
Spodziewamy się, że kursy eurodolara i eurozłotego zakończą II kwartał na poziomach zbliżonych do tych z końca I kwartału. Prognozy wynikają ze wskazań naszych modeli ekonometrycznych oraz następujących założeń dodatkowych: Sytuacja na rynku eurodolara zależy aktualnie od oczekiwań na podwyżki stóp w USA, gdyż ekspansja ilościowa EBC została na tym rynku już zdyskontowana. Rezerwa Federalna nie zdecyduje się w czerwcu na pierwszą podwyżkę stóp, ale wyraźniej niż dotychczas zasugeruje prawdopodobieństwo jej podwyższenia w III kwartale. Brak podwyżek stóp w II kwartale powinno utrzymać kurs EUR/USD bliżej poziomu 1,05 niż parytetu. Ogłoszone przez RPP zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych oraz gołębie nastawienie Fed-u do terminarza podwyżek stóp procentowych w USA likwiduje główne przeszkody na drodze do aprecjacji złotego wobec euro nawet lekko poniżej poziomu 4,00. Wyraźniejsze zasygnalizowanie w czerwcu przez Fed rychłych podwyżek stóp w USA powinno przywrócić kurs eurozłotego do poziomów wyjściowych z początku kwartału.

Rynek akcji
Perspektywy gospodarcze w nadchodzących miesiącach są korzystniejsze dla krajów rozwiniętych niż rozwijających się, ale Polska jest jednym z pozytywnych wyjątków. Rynki finansowe pozostaną pod wpływem oczekiwań dotyczących polityki monetarnej w USA. Uważamy, że Fed pozostanie bardzo ostrożny, biorąc pod uwagę zarówno stan własnej gospodarki, jak i konsekwencje swoich decyzji dla rynków wschodzących, które są istotnymi partnerami handlowymi dla krajów rozwiniętych. Podtrzymujemy roczną prognozę WIG 58 tys. pkt, ale w II kw. spodziewamy się nagromadzenia czynników, które utrudnią indeksowi aprecjację (Fed, rosnące ryzyko korekty w USA, odreagowanie po silnych wzrostach w Europie, Grecja, Ukraina, problemy banków związane z kredytami frankowymi). Prognozujemy poziom WIG na koniec półrocza ok. 54 tys. pkt.

Źródło: Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: