Czy firmy są gotowe na PPK?

Mój plan emerytalny

Długo zapowiadana reforma programu oszczędzania stała się faktem 1 lipca tego roku wraz z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Na początek nowe przepisy objęły tylko duże firmy, czyli zatrudniające ponad 250 osób. Jednak z czasem obowiązek prowadzenia PPK będą mieli również średni i mali przedsiębiorcy, a także jednostki administracji publicznej.

Figurki emerytów na stosie piniędzy
Fot. stock.adobe.com/npolymanu

Długo zapowiadana reforma programu oszczędzania stała się faktem 1 lipca tego roku wraz z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Na początek nowe przepisy objęły tylko duże firmy, czyli zatrudniające ponad 250 osób. Jednak z czasem obowiązek prowadzenia PPK będą mieli również średni i mali przedsiębiorcy, a także jednostki administracji publicznej.

Czy #firmy potrzebują specjalnych systemów informatycznych do obsługi #PPK?

Aby firma była dobrze przygotowana do uruchomienia PPK, oprócz kwestii administracyjnych związanych z wyborem instytucji finansowej, odpowiedzialnej za zarządzanie funduszami oraz utworzeniem procedur wewnątrz organizacji, przedsiębiorstwa muszą również posiadać system informatyczny do obsługi programu oszczędnościowego.

Obowiązujące terminy

Początkowo program PPK nie będzie obowiązywał wszystkich przedsiębiorców. Jako pierwsze do zmian muszą przygotować się przedsiębiorstwa liczące więcej niż 250 osób i te zostały objęte nowym obowiązkiem 1 lipca tego roku. Za sześć miesięcy, czyli 1 stycznia 2020 r., PPK będą musiały wprowadzić firmy, w których pracuje więcej niż 50 osób, a 1 lipca pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników. Pozostałe przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe dołączą do systemu 1 stycznia 2021 roku.– Aktualnie większość dużych przedsiębiorstw jest na etapie m.in. opracowywania wewnętrznych procedur związanych z obsługą programu oszczędnościowego, zbierania deklaracji pracowników, którzy chcą zrezygnować z PPK oraz analizy ofert zebranych od instytucji finansowych zarządzających funduszami. Wkrótce firmy zapewne będą już podejmować decyzję o wyborze instytucji obsługującej PPK. Do sprawnej obsługi wszystkich tych procesów konieczne jest oprogramowanie informatyczne zintegrowane z systemem klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. Przy użyciu takiego narzędzia pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję uczestników PPK oraz składanych przez pracowników deklaracji, jak i ewidencję pobranych i przekazanych do wybranej instytucji finansowej składek – mówi Tomasz Homel, dyrektor departamentu rozwiązań Comarch ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.Wszystkie firmy, bez względu na wielkość, już teraz powinny rozpocząć prace związane z rozbudową środowiska informatycznego pod kątem obsługi PPK i zapoznać się z ofertą dostawców systemów IT.

Pomocna dłoń informatyki

Jedno z takich rozwiązań oferuje Comarch, który Comarch w swoim portfolio posiada rozwiązanie do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Aplikacja Comarch PPK jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi rozwiązań Comarch ERP, ale współpracuje również z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może działać także samodzielnie. Aplikacja jest już dostępna i można bezpłatnie pobrać jej wersję demonstracyjną.– Wprowadzamy właśnie do oferty kolejną wersję aplikacji, która jest wyposażona w kilka nowych funkcjonalności. Oprócz modułu do prowadzenia rejestru i ewidencji pracowników oraz generowania informacji dotyczących zgłoszenia pracownika do PPK, rezygnacji czy zadeklarowanej wysokości wpłat dla instytucji finansowych, użytkownicy programu mają teraz możliwość naliczenia składek na PPK oraz przesłania ich do instytucji finansowej w formie pliku XML – wymienia Tomasz Homel.Dodatkowo wprowadzono możliwość automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – W czerwcu podpisaliśmy umowę z Aviva na integrację systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych z aplikacją Comarch PPK. Usługa zapewnia sprawne uruchomienie i obsługę programu oszczędnościowego oraz jego automatyzację w firmach, które zlecą prowadzenie PPK do Aviva oraz jednocześnie korzystają z systemów Comarch HR i Comarch PPK. Podobną umowę zawarliśmy w lipcu z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych AXA. Już wkrótce obsługa klientów tej instytucji również będzie możliwa z poziomu aplikacji Comarch PPK – tłumaczy Tomasz Homel.Z systemu Comarch PPK korzystają już takie organizacje jak m.in. Blachotrapez oraz klasztor OO Paulinów na Jasnej Górze. 
Źródło: Comarch SA
Udostępnij artykuł: