Czy kasy software powinny zastąpić w małym biznesie tradycyjne kasy rejestrujące?

Bezgotówkowo

Katalog firm uprawnionych do korzystania z kas mających postać oprogramowania należy znacznie rozszerzyć – uważa Konfederacja Lewitan. Fundacja Polska Bezgotówkowa docenia zalety tego typu rozwiązania, zwraca jednak uwagę na pewne ryzyko dla przedsiębiorców związane z wprowadzaniem tzw. soft kas.

Symbol cyberbezpieczeństwa i telefony komórkowe oraz komputer
Fot. stock.adobe.com/peterschreiber.media

Katalog firm uprawnionych do korzystania z kas mających postać oprogramowania należy znacznie rozszerzyć – uważa Konfederacja Lewitan. Fundacja Polska Bezgotówkowa docenia zalety tego typu rozwiązania, zwraca jednak uwagę na pewne ryzyko dla przedsiębiorców związane z wprowadzaniem tzw. soft kas.

#ZbigniewWiśniewski: Możliwości korzystania z kas rejestrujących opartych na oprogramowaniu powinna jak najszybciej objąć małych i mikro przedsiębiorców z wszystkich branż, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią #Cowid-19 @bezgotowkowa @LewiatanTweets

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące rozporządzenia ministra finansów odnoszącego się do grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Większe bezpieczeństwo klientów i pracowników

Zdaniem Lewiatana, minister finansów powinien określić możliwie szeroką grupę podatników  uprawnionych do korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Zwiększą one bezpieczeństwo pracowników i klientów w czasie epidemii koronawirusa oraz po jej ustąpieniu – uważa Konfederacja Lewiatan.

Opcja dla hotelarstwa, gastronomii, handlu detalicznego

- Katalog firm uprawnionych do korzystania z kas mających postać oprogramowania należy znacznie rozszerzyć.  Powinien obejmować czynnych podatników podatku VAT z takich branż jak branża gastronomiczna, hotelarska, handel detaliczny.

Stanowią one tańszą alternatywę w stosunku do tradycyjnych kas rejestrujących. Dzięki niższym kosztom, m.in. brak konieczności zakupu nowego, drogiego urządzenia fiskalnego,  zmniejszą się obciążenia przedsiębiorców znajdujących się obecnie w bardzo trudnej sytuacji – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Soft kasy plus płatności bezgotówkowe i e-paragony

Dzięki powiązaniu takich kas np. z płatnościami bezgotówkowymi czy e-paragonami, mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i klientów w czasie epidemii. Wyeliminują też  część zagrożeń związanych z zakupem fizycznych kas rejestrujących, ich transportem, instalacją oraz odpowiednim przeszkoleniem personelu z ich obsługi i konserwacji, co jest procesem angażującym dużą liczbę osób i niewątpliwie sprzyja wzmożonemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan uważa, że kasy rejestrujące mające postać oprogramowania powinny stanowić ważną część procesu cyfryzacji podatku od towarów i usług, wspomagając zwalczanie nieuczciwych praktyk w zakresie podatku od towarów i usług oraz ograniczenie „szarej strefy”.

Soft kasy u naszych południowych granic

Jak twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan tego typu kasy są wdrażane dla poprawy poboru podatków również w innych państwach Unii Europejskiej, takich jak np. Słowacja i Czechy.

Inne kraje  także zezwalają na stosowanie rozwiązań opartych na chmurze dla potrzeb ewidencjonowania i raportowania transakcji handlowych.

Fundacja Polska Bezgotówkowa z zadowoleniem wita rozwiązania wspierające cyfryzację polskiej gospodarki. Naszym głównym celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych, a rozwiązania kasowe oparte na aplikacjach umożliwią w przyszłości szybkie dodanie funkcji płatniczych bez konieczności instalowania kosztownych terminali płatniczych. Dlatego naszym zdaniem jest to dobry kierunek - powiedział nam Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Są jednak pewne ryzyka

Znaczenie ma oczywiście również dostępność kas software’owych na polskim rynku i jakość tych rozwiązań. Kasy hardware’owe podlegają homologacji Głównego Urzędu Miar. Taka homologacja jest trudna do przeprowadzenia w przypadku rozwiązań opartych na aplikacjach – stąd większa odpowiedzialność po stronie detalistów i dostawców rozwiązań - mówi Zbigniew Wiśniewski, i dodaje:

- Dlatego detaliści dokonując zakupów kas rejestrujących – hardware’owych lub software’owych, muszą wyważyć swoje ryzyko versus koszt rozwiązania.

Wprowadzenie możliwości korzystania z kas rejestrujących opartych na oprogramowaniu jest bardzo dobrym ruchem. Naszym zdaniem taka możliwość powinna jak najszybciej objąć małych i mikro przedsiębiorców z wszystkich branż, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią koronawirusa - podsumowuje Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Udostępnij artykuł: