Czy kredyty ze stałą stopą procentową są zbyt ryzykowne dla banków?

Finanse osobiste / Multimedia / Wydarzenia

Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska SA

Kredyty mieszkaniowe ze stałą stopą procentową są dla klientów bardziej bezpieczne od kredytów ze stopą zmienną, mimo to Polacy niechętnie korzystają z oferowanych już przez banki kredytów ze stałą stopą. Z drugiej strony sektor bankowy ma wiele obaw w oferowaniu w obecnych warunkach kredytów mieszkaniowych ze stałym oprocentowaniem – to jeden z wątków debaty na Forum Bankowym, której moderatorem był Piotr Kwiatkowski Prezes Zarządu Credit Agricole Banku Polska SA.

#PiotrKwiatkowski: Czasami może występować duża rozbieżność pomiędzy kredytem ze stałą stopą procentową, a realnymi rynkowymi stopami procentowymi, co może powodować różne napięcia.

„Brak możliwości pozyskania długoterminowego źródła finansowania, czyli płynności dla kredytów opartych na stałej stopie procentowej oraz ryzyko przedterminowej spłaty takich kredytów przez klientów, czyli ryzyko zabezpieczenia przed stratami wynikającymi z zawartych transakcji zabezpieczających aktywa hipoteczne oparte na długiej stopie” – to są dwie główne bariery występujące po stronie banków, które powstrzymują je przed oferowaniem na większą skalę kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową – uważa Piotr Kwiatkowski Prezes Zarządu Credit Agricole Banku Polska SA.

I dodaje: „Czasami może występować duża rozbieżność pomiędzy kredytem ze stałą stopą procentową, a realnymi rynkowymi stopami procentowymi. To może powodować różne napięcia wynikające z przedterminowych spłat kredytów, i pojawiających się z tego powodu kosztów, zarówno po stronie klientów, jak i banków”.

 

 

 

 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: