Czy kryterium płci może decydować o ubezpieczeniu?

Finanse i gospodarka

Europejski Trybunał Sprawiedliwości na posiedzeniu 1 marca 2011 r. wydał orzeczenie w sprawie zapytania złożonego przez Belgijski Sąd Konstytucyjny w związku ze sprawią wytoczoną przez belgijskie stowarzyszenie konsumentów Test-Achats, dotyczącą stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości na posiedzeniu 1 marca 2011 r. wydał orzeczenie w sprawie zapytania złożonego przez Belgijski Sąd Konstytucyjny w związku ze sprawią wytoczoną przez belgijskie stowarzyszenie konsumentów Test-Achats, dotyczącą stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej.

W orzeczeniu ETS stwierdził, że przepis art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn jest niezgodny z prawem pierwotnym Unii Europejskiej.

Ze względu na konieczność dostosowania obecnej praktyki do zaprezentowanego stanowiska, ETS wyznaczył datę 21 grudnia 2012 r. jako nieprzekraczalny termin wdrożenia w Krajach Członkowskich nowych rozwiązań.

Zdaniem PIU orzeczenie ma ogromny wpływ na przyszłość ubezpieczeń na życie oraz osobowych w Polsce. Dlatego Zarząd Izby podjął decyzję o powołaniu Grupy Roboczej, której celem będzie analiza zmian prawnych oraz opracowanie propozycji regulacji wprowadzających do polskiego prawa postanowienia ETS. Przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Krajowej Regulacji Stosowania Kryterium Płci został Piotr Szczepiórkowski, wiceprzewodniczący Komisji Ubezpieczeń na Życie PIU, wiceprezes Aviva TUnŻ.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: