Czy łączenie różnych kredytów w jeden to dobry pomysł?

Finanse i gospodarka

Zaciągając kredyt zobowiązujemy się do terminowej spłaty zobowiązania. Jeżeli mamy tylko jedną datę, której musimy pilnować, sprawa wydaje się prosta. Komplikuje się dopiero wtedy, gdy do spłaty mamy kilka zobowiązań. W tej sytuacji przeoczenie jednej raty jest dużo bardziej prawdopodobne.

Zaciągając kredyt zobowiązujemy się do terminowej spłaty zobowiązania. Jeżeli mamy tylko jedną datę, której musimy pilnować, sprawa wydaje się prosta. Komplikuje się dopiero wtedy, gdy do spłaty mamy kilka zobowiązań. W tej sytuacji przeoczenie jednej raty jest dużo bardziej prawdopodobne.

- Produkt, który umożliwia scalenie wszystkich posiadanych przez klienta zobowiązań, to kredyt konsolidacyjny - wyjaśnia Jacek Kasperczyk, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl. -   Po połączeniu wszystkich pożyczek, rata nowego kredytu z reguły jest niższa niż suma wszystkich dotychczasowych zobowiązań. Zaletą takiego rozwiązania  jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka przeoczenia którejkolwiek z dotychczas spłacanych rat. Natomiast wadą wyższe całkowite koszty kredytowe, gdyż obniżka raty kredytu najczęściej jest wynikiem wydłużenia okresu spłaty.

Kiedy konsolidacja się opłaca?

W celu dokładnego przeanalizowania opłacalności kredytu konsolidacyjnego Comperia.pl przyjęła założenie, że klient posiada trzy różne zobowiązania ze stałym oprocentowaniem w całym okresie kredytowania:

131112.konsolidacja.01.550x

Jeżeli klient wpłacił dotychczas prawie 2 tysiące złotych i nie miałby zamiaru spłacić wcześniej żadnego z zobowiązań, zapłaciłby w sumie 51 tysięcy złotych odsetek. Jaki poniósłby koszt, gdyby skonsolidował kredyty? Przyjmując założenie, że wszystkie zobowiązania zostały zaciągnięte przez klienta w tym samym czasie i w rok od ich uruchomienia chciałby je połączyć w jeden, aktualny stan zadłużenia dla każdego z nich wynosiłby odpowiednio: kredyt gotówkowy 4880,40 zł, kredyt samochodowy 24590,04 zł, kredyt hipoteczny 95012,88 zł. Zatem w sumie około 125 tys. złotych.

Parametry hipotecznego kredytu konsolidacyjnego na kwotę 125 tys. złotych z 15-sto letnim okresem spłaty (180 miesięcy) wyglądają następująco:

131112.konsolidacja.02.550x

kasperczyk.jacek.02.150x- Rata nowego kredytu wyniesie 988,49 zł, czyli  będzie o 900 zł niższa od sumy obecnie płaconych, a całkowity koszt kredytu będzie równy 52928,57 zł - mówi Jacek Kasperczyk. - Do tego należy jeszcze dodać już zapłacone raty konsolidowanych zobowiązań. Przez 12 miesięcy w kredycie gotówkowym było to 5648,76 zł, w samochodowym 7473 zł, a hipotecznym 9489,48 zł. Łącznie całkowity koszt, jaki poniesie klient korzystając z konsolidacji, wyniesie zatem 75539,81 zł. Jest to kwota o ponad 24,5 tys. większa od tej, którą by poniósł, gdyby nie skorzystał z konsolidacji. Mimo to efekt takiej operacji jest więcej niż zadowalający. Po połączeniu rata kredytu jest o 900 złotych niższa, a to niebagatelna różnica w każdym budżecie domowym.

Udostępnij artykuł: