Czy listy zastawne znacząco wzmocnią nasz rynek kredytów hipotecznych?

Kredyty / Multimedia / Nieruchomości

O znaczeniu listów zastawnych dla rynku kredytów hipotecznych ‒ mówiła podczas Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu Fitch Polska SA, w rozmowie z portalem aleBank.pl.

Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu Fitch Polska SA
Fot. aleBank.pl

O znaczeniu listów zastawnych dla rynku kredytów hipotecznych ‒ mówiła podczas Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu Fitch Polska SA, w rozmowie z portalem aleBank.pl.

# MałgorzataKleniewskaWodtke: List zastawny jest idealnym instrumentem do finansowania kredytów hipotecznych #KFNM #KredytyHipoteczne#ListyZastawne @FitchRatings

Maciej Małek: Czy z punktu widzenia stabilizowania rynku kredytów hipotecznych list zastawny jest instrumentem, który może odgrywać pozytywna rolę?Małgorzata Kleniewska-Wodtke: List zastawny jest instrumentem, który wpływa pozytywnie na dopasowanie pasywów i aktywów w banku. Obecnie depozyty ( głównie krótkoterminowe - przyp. redakcji ) finansują kredyty hipoteczne co powoduje nierównowagę, jeśli chodzi o terminy aktywów i pasywów. W tym kontekście list zastawny jest instrumentem, który znacząco obniża tę nierównowagę.

Banki wcześniej czy później staną przed dylematem: czy zwiększać akcję kredytową, w postaci kredytów hipotecznych, finansując się depozytami – czy też w jakiś inny sposób pozyskiwać pasywa długoterminowe.List zastawny jest idealnym instrumentem do finansowania kredytów hipotecznych. I takie są również rekomendacje nadzorów, i takie są praktyki stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej.Również ważne jest, aby podkreślić wagę listów zastawnych o stałym oprocentowaniu, które wspierałyby rozwój kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: