Czy menedżerom potrzebne są studia MBA?

Edukacja

Fot. Pixabay.com

Decyzja o podjęciu studiów MBA, to przede wszystkim rozważanie na temat korzyści płynących z posiadania dyplomu, bowiem inwestycja czasu i pracy włożonej przez managerów musi się im zwrócić. Jednak okazuje, się, że zwraca się w różnej formie, nie tylko tej finansowej. Podpowiadamy, jakie są plusy studiów MBA i w jaki sposób przygotowują do sukcesu w biznesie.

Dlaczego menedżerom potrzebne są #studia #MBA?

Już ponad 25 wieków temu Heraklit z Efezu głosił, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Warto zauważyć, że w biznesie zaledwie jeden czynnik pozwala się do niej odpowiednio przygotować. To ten element często decyduje o podejmowaniu biznesowego ryzyka, przebranżowieniu, dywersyfikacji biznesu czy wreszcie dostrzeganiu szans, tam gdzie inni widzą zagrożenia. O czym mowa? O wiedzy. To wiedza – rzetelna, oparta na badaniach, praktyce i doświadczeniu, pochodząca z wartościowego źródła, gwarantuje rozwój biznesu, a przede wszystkim jego umiejętność do przystosowywania się do zmian. Zwrócenie się w kierunku poszerzania wiedzy np. poprzez wybór studiów MBA na prestiżowej uczelni, może stać się antidotum na zmiany zagrażające stabilizacji biznesowej i zawodowej. Dr Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, podkreśla, że: Rozwój i podnoszenie kompetencji mogą być formą zabezpieczenia się przed nagłymi zmianami geopolitycznymi i ekonomicznymi, które w sposób nieprzewidywalny wpływają na bieg kariery zawodowej. Inwestycja w aktualną wiedzę, której źródłem są prestiżowe uczelnie wyższe może dopomóc w projektowaniu odmiennej ścieżki rozwoju tych osób, które już osiągnęły sukces zawodowy. Jednak warto inwestować w edukację, wybierając studia MBA także z innych powodów.

1. Wiedza = ciągły rozwój

Wybór studiów MBA to naturalna droga dalszego kształcenia się dla osób, które zarządzając firmą, widzą potrzebę jej zmiany, np. z powodu narastającej konkurencyjności lub z ewolucji rynku, zmian nawyków grupy docelowej, itp. Przykładem, który ilustruje taki proces może być podjęcie studiów MBA Digital Transformation przez osoby, której zadaniem jest wprowadzenie firmy na etap cyfrowy bądź użycie narzędzi technologicznych usprawniających jej zarządzanie.

Studia MBA pozwalają opanować wiedzę związaną z prowadzeniem biznesu tym osobom, które studiowały kierunki dalekie od zarzadzania. Niezwykle często podęcie studiów MBA np. przez osoby przygotowywane do sukcesji, decyduje o dalszym rozwoju firmy lub dostosowaniu jej oferty do zmieniających się oczekiwań rynku.

2. Elastyczne zarządzanie karierą

Posiadając doświadczenie zawodowe w konkretnym obszarze biznesu niezwykle trudno jest podjąć decyzję o jego zmianie. Wówczas pojawia się troska o uzupełnienie wiedzy, która może być uzasadniona. Studia MBA przygotowują do zmiany branży, stanowiska lub nawet zmiany kraju zamieszkania. Po kilkuletnim okresie pracy zawodowej, ukończenie studiów MBA znacznie ułatwia także możliwość awansu w obrębie poznanej już korporacji lub instytucji biznesowej. Absolwenci tego rodzaju studiów decydują się również na poszukiwanie nowych stanowisk pracy, zwłaszcza tych, które są lepiej wynagradzane. Statystyki i kluby absolwentów potwierdzają, że wtedy także osiągają sukces.

3. Kompleksowość + praktyka

Zdobywanie wiedzy w trakcie krótkoterminowych kursów specjalistycznych, zakończonych odebraniem certyfikatów, to ekspresowy sposób na uzupełnienie lub zdobycie sprofilowanej wiedzy. Jednakże od absolwenta studiów MBA oczekiwane jest posiadanie szerszej wiedzy – interdyscyplinarnej, która dodatkowo wzbogacona jest podejściem strategicznym, niezbędnym przy zarządzaniu. Szeroka perspektywa i dostrzeganie wielu, często złożonych procesów – to te umiejętności, które w połączeniu z szeroką wiedzą muszą wyróżniać osoby podejmujące decyzje zarządzające bytem firmy. Kompleksowość i elastyczność decyduje o rozwoju i sukcesie rozpatrywanym w perspektywie lat, a nie kilku miesięcy. Co więcej, ze względu na doświadczenie i kontakt z praktykami biznesu, absolwenci MBA nie poruszają się wyłącznie w sferze teorii i „laboratorium wiedzy”. Częścią studiów jest także forma praktyczna sprawdzenia umiejętności i wcielenie się w rolę innych zarządzających bądź audytorów wskazanych firm.

4. Networking

Nawiązanie trwałych kontaktów biznesowych to ważny, korzystny aspekt studiów MBA. Nie bez powodu absolwenci oprócz wartości dyplomu, podkreślają także wagę nowych znajomości, które ugruntował czas studiowania. Zdarzają się także opinie, że osoby studiujące MBA w różnych okresach czują więź łączącej ich szkoły. Dużą wartość ma także wymiana doświadczeń zawodowych. Wspólne prace, prowadzone w trakcie studiów MBA, pozwalają zweryfikować własny punkt widzenia i doświadczyć kierunków myślenia, preferowanych przez inne osoby z kadr zarządzających. To ogromna wartość dla osób, które zajmują się zarządzaniem strategicznym.

5. Przygotowanie na nieprzewidywalne

Współczesna technologia zdemokratyzowała dostęp do informacji, co zaowocowało zwiększoną aktywnością osób dzielących się wiedzą z perspektywy: „eksperta, lidera, trendsettera, analityka czy właściciela firmy, który odniósł sukces w świecie biznesu”. Zjawisko „fake newsów” utrudnia dostęp do rzetelnej informacji merytorycznej, także w obszarze biznesu i zarządzania. Spośród tych, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą lub uczynili z niej np. internetowy model biznesu, należy wyróżnić pracowników naukowych, wykładowców prestiżowych uczelni wyższych. Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej – dr Paweł Urbański podkreśla jeszcze jedną wartość wiedzy przekazywanej w trakcie studiów MBA. – Większość naszych wykładowców to osoby, które skutecznie połączyły doświadczenie naukowe z praktyką biznesu. Mając w gronie studentów, którzy także mają za sobą doświadczenia zawodowe, możemy pozwolić sobie na podnoszenie poziomu przekazywanej wiedzy. To wielka wartość – praca z tak zaangażowanymi i skoncentrowanymi na jakości naszego nauczania osobami. Jakość posiadanej wiedzy tworzy autentycznych liderów, którzy są doskonale przygotowani na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesową – dodaje dr Urbański.

Udostępnij artykuł: