Czy mniejsze bezrobocie wśród młodych może iść w parze z zyskami firm?

Finanse i gospodarka

Według Eurostatu stopa bezrobocia wśród młodych Polaków zmniejszyła się o 3,4 proc. w ujęciu rocznym1. EFL przy tej okazji podsumowuje pierwszy etap funkcjonowania programu "Praca dla młodych", realizowanego na polskim gruncie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i EFL. 

Według Eurostatu stopa bezrobocia wśród młodych Polaków zmniejszyła się o 3,4 proc. w ujęciu rocznym1. EFL przy tej okazji podsumowuje pierwszy etap funkcjonowania programu "Praca dla młodych", realizowanego na polskim gruncie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i EFL. 

W tym roku po raz pierwszy od pięciu lat liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat spadła poniżej 400 tys. Obserwowana poprawa sytuacji dotyczy nie tylko rynku młodych, ale także ogółu bezrobotnych. W 2014 resort pracy przeznaczył blisko 12 mld na wsparcie bezrobotnych, poza tym powiatowe urzędy pracy korzystają ze środków przeznaczonych wyłącznie na wspieranie młodych na rynku pracy. Na tym ostatnim obszarze koncentruje się  także EFL, realizując wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym europejską inicjatywę Jobs for Youth - "Praca dla młodych", której celem jest zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży, co dzięki konstrukcji programu, wiąże się z udostępnieniem przedsiębiorcom lepszych ofert na finansowanie inwestycji.

Inicjatywa "Praca dla młodych" jest finansowana przez Komisję Europejską i wspiera przedsiębiorców zatrudniających lub przyjmujących na staże młode osoby w wieku 15-24 lata. Przedsiębiorcy, którzy w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy zatrudnili lub przyjęli na staż lub praktykę młodą osobę, mogli starać się o uzyskanie tańszego finansowania zewnętrznego w postaci Leasingu Europejskiego.

"Cieszę się, że uczestniczymy w tak ważnym przedsięwzięciu jako partner Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zostaliśmy obdarzeni bardzo dużym zaufaniem przystępując do tej inicjatywy, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce i druga w Europie. Jak pokazują statystyki, problem bezrobocia młodych to nasza ogólnoeuropejska sprawa, dlatego współdziałanie na tym polu jest bardzo istotne" - powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Raporty firmy pokazują, ten nowatorski produkt został przyjęty przez rynek z bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca sierpnia  z oferty skorzystało około 2200  przedsiębiorców. Zostało zawartych blisko 3400 umów leasingowych o wartości ofertowej 344 mln PLN. Łączna liczba młodych pracowników, stażystów lub praktykantów zatrudnionych w tych firmach w ciągu ostatnich 6 miesięcy wyniosła ponad 3600 osób. Fakt, że już po kilku miesiącach funkcjonowania "Pracy dla Młodych" została wykorzystana cała pula środków przeznaczonych na ten cel, oznacza, że program spełnił oczekiwania przedsiębiorców.

"Jestem przekonany, że w przyszłości w przypadku realizacji nowych kolejnych programów, będziemy mogli nadal w nich aktywnie uczestniczyć. Na przestrzeni ostatnich 7 lat Europejski Bank Inwestycyjny udostępnił EFL w postaci pożyczek łącznie aż 2,6 mld PLN. Cała ta kwota została przeznaczona na finansowanie Leasingu Europejskiego i wsparła rozwój polskich przedsiębiorców"- dodał Kuczyński.

1. Dane Eurostatu pokazują, że bezrobocie młodych Polaków  poniżej 25 roku życia w czerwcu 2014 wyniosło 23,6 proc., w czerwcu 2013 r. 27 proc.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: