Czy możemy stworzyć Dolinę Krzemową w Polsce?

Edukacja / Firma / Multimedia

Jak nauka może współpracować z biznesem – to był główny temat konferencji zorganizowanej przez Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze. Prof. Piotr Moncarz wykładowca w Stanford University w Stanach Zjednoczonych prezentował polskim uczestnikom konferencji rozwiązania amerykańskie, które pozwalają na szybkie komercjalizowanie badań naukowych.

prof. Piotr Moncarz, Stanford University w Stanach Zjednoczonych

Jak nauka może współpracować z biznesem – to był główny temat konferencji zorganizowanej przez Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze. Prof. Piotr Moncarz wykładowca w Stanford University w Stanach Zjednoczonych prezentował polskim uczestnikom konferencji rozwiązania amerykańskie, które pozwalają na szybkie komercjalizowanie badań naukowych.

#PiotrMoncarz: Pieniądze na start up-y muszą mieć właściciela, nie mogą być pieniędzmi do rozdania, dlatego prywatny rynek inwestycji na start up-y jest taki istotny @MPiT_GOV_PL

Zdaniem prof. Piotra Moncarza ze Stanford University w Stanach Zjednoczonych nie da się w Polsce zbudować Doliny Krzemowej, ale można korzystać z wielu rozwiązań wypracowanych przez amerykański biznes i amerykańskie uczelnie.Jego zdaniem polskie przedsiębiorstwa powinny wzorem firm amerykańskich kupować małe innowacyjne firmy, które mają ciekawe, prorynkowe rozwiązania.

Ryzyka związane z funkcjonowaniem firm typu start up muszą brać na siebie nie tylko naukowcy i studenci, ale także inwestorzy.Jak podkreśla prof. Piotr Moncarz bardzo istotną rolę odgrywa prywatny rynek inwestycji w firmy typu start up.

W Polsce małe innowacyjne firmy mogą kupować wielkie spółki kontrolowane przez Skarb Państwa – zauważa profesor z Uniwersytetu w Stanfordzie. Przestrzega jednak przez sytuacją, którą obserwuje w naszym kraju gdzie menedżerowie boją się podejmowania ryzykownych decyzji w obawie przed reakcją polityków na nietrafione przedsięwzięcia.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: