Czy można się wycofać ze zgody na przeniesienie warunków zabudowy?

Finanse i gospodarka

Jak pokazuje przykład orzecznictw sądowych zgoda na przeniesienie warunków zabudowy stanowi oświadczenie woli, ma zatem charakter cywilny. W praktyce oznacza to, że można się z niej wycofać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Jak pokazuje przykład orzecznictw sądowych zgoda na przeniesienie warunków zabudowy stanowi oświadczenie woli, ma zatem charakter cywilny. W praktyce oznacza to, że można się z niej wycofać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Fakt, czy zgoda na przeniesienie warunków zabudowy ma charakter cywilny, czy też administracyjny jest niezmiernie istotny dla osób decydujących się na zakup już rozpoczętej inwestycji - przekonuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Jednoznaczne rozwiązanie tego problemu zwiększy bowiem bezpieczeństwo obrotu prawnego - sprzedający nie będą już mogli pochopnie i bez konsekwencji wycofać się raz już udzielonej zgody na przeniesienie warunków zabudowy.

W większości wyroków sądowych przeważa pogląd, że zgoda na przeniesienie warunków zabudowy nie ma charakteru administracyjnego. Jej  cywilny charakter oznacza, że można wycofać się z niej jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Podobne orzecznictwo wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła przeniesienia z jednej spółki na drugą warunków zabudowy (dokładniej: budowy biurowca z podziemnym parkingiem). Jednak spółka na rzecz której pierwotnie wydano decyzję pozwalającą na wzniesienie takiej budowli zdecydowała się z niej wycofać. Było to powodem odmówienia przeniesienia warunków na rzecz drugiej, odkupującej inwestycję spółki. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak ono przychyliło się do wcześniejszej odmowy, argumentując swoją decyzję administracyjnym charakterem takiej zgody - co w praktyce oznacza możliwość wycofania się z niej w dowolnym momencie.  Sprawa trafiła na wokandę WSA, który przychylił się do linii argumentacji skarżącej spółki. Twierdziła ona, że tego rodzaju zgoda stanowi typowe oświadczenie woli, zatem sprawę rozstrzygną przepisy kodeksu cywilnego. Według zawartych w nim przesłanek można wycofać się z już raz złożonego oświadczenia woli tylko w wyjątkowych sytuacjach - gdy oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem groźby lub błędu. Jeśli nie wystąpiły takie okoliczności, nie ma podstaw prawnych do odwołania złożonego oświadczenia. Zatem z decyzji na przeniesienie warunków zabudowy opartej na poprawnie złożonym oświadczeniu woli nie można się wycofać.

Saveinvest Sp. z o. o.
www.grunttozysk.pl 

Udostępnij artykuł: