Czy płaca minimalna w Polsce rośnie zbyt szybko?

Blogi / Rynek pracy / Witold Gadomski

Polskie wynagrodzenie minimalne jest obecnie jednym z najwyższych w regionie, a płaca minimalna w naszym kraju rośnie szybciej niż wynagrodzenie średnie - pisze Witold Gadomski.

Witold Gadomski
Witold Gadomski

Polskie wynagrodzenie minimalne jest obecnie jednym z najwyższych w regionie, a płaca minimalna w naszym kraju rośnie szybciej niż wynagrodzenie średnie - pisze Witold Gadomski.

Rząd proponuje podniesienie w roku 2022 minimalnego wynagrodzenia brutto o 200 zł w – z 2800 zł na 3000 zł czyli o 7,1 proc. Minimalna  stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby z 17 zł do 18,30 zł, czyli o 7,7%.

Propozycje te minister rozwoju, pracy i technologii przekaże – z upoważnienia Rady Ministrów – do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji. Jeżeli Rada nie uzgodni wspólnego stanowiska propozycja rządu wejdzie w życie.

Polskie wynagrodzenie minimalne jest obecnie jednym z najwyższych w regionie. W przeliczeniu na wspólną walutę wyniosło w I półroczu 2021 roku, według danych Eurostatu, 614,08 euro.

Tymczasem w bogatszych Czechach 579,22 euro, na Węgrzech 442,44 euro, w Estonii 584 euro, na Łotwie 500 euro, w Bułgarii 332,34 euro, w Rumunii 458,07 euro, w Chorwacji 562,77 euro.

Płaca minimalna wyższa jest na Litwie – 642 euro i na Słowacji 623 euro.

Płaca minimalna i siła nabywcza

W Europie Zachodniej najwyższą płacę minimalną ma Luksemburg – 2201,93 euro, Irlandia – 1723, 80 euro, Holandia 1684,80 euro, Belgia 1625,72 euro i Niemcy 1614 euro.

Rzecz jasna przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej walut, różnice w wynagrodzeniach minimalnych między krajami Europy Zachodniej, a Europy Środkowej są mniejsze.

W latach 2000-2020 płaca minimalna wzrosła o 271%, zaś wynagrodzenie przeciętne w gospodarce narodowej o 169%

Wprowadzając tę poprawkę, w I półroczu 2021 roku płaca minimalna w Polsce wyniosła 1084 euro,  w Luksemburgu 1668 euro,  Niemczech 1504 euro, we Francji 1370 euro, w Hiszpanii 1151 euro, w Portugalii 886 euro, w Czechach 788 euro, na Słowacji 721 euro (dane Eurostatu).

 W kilku krajach, w tym w Finlandii, Danii, Szwecji i Włoszech nie ma ustawowej płacy minimalnej.

Płaca minimalna i średnie wynagrodzenie

Płaca minimalna w Polsce rośnie szybciej niż wynagrodzenie średnie. Tym samym rośnie relacja płacy minimalnej i obecnie przekracza 50%.

W latach 2000-2020 płaca minimalna wzrosła o 271%, zaś wynagrodzenie przeciętne w gospodarce narodowej o 169%. W tym okresie ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 70,2%, co oznacza, że średnie wynagrodzenie w gospodarce wzrosło realnie o 57,8%, zaś płaca minimalna o 118,2%.

Szybki wzrost płacy minimalnej nie powoduje na razie wzrostu bezrobocia, choć ma wpływ na wzrost cen usług.

Jednocześnie coraz większy odsetek pracowników otrzymuje wynagrodzenie minimalne lub zbliżone do minimalnego, co osłabia motywację do podnoszenia kwalifikacji.   

                   Płaca minimalna i średnie wynagrodzenie w gospodarce

RokPłaca minimalnaŚrednia płaca w gospodarce narodowejRelacja płacy minimalnej do średniej w %
202128005525,32a)50,7
202026005167,4750,3
201922504918,1745,7
201821004585,0345,8
201720004271,5146,8
201618504047,2145,7
201517503899,7844,9
201416803783,4644,4
201316003650,0643,8
201215003521,6742,6
201113863399,5240,8
201013173 224,9840,8
200912763 102,9641,1
200811262 943,8838,2
20079362 691,0334,8
20069002 477,2336,3
20058492 380,2935,7
20048242 289,5736,0
20038002 201,4736,3
20027602 133,2135,6
20017602 061,8536,9
20007001 923,8136,4

  Źródło: GUS, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  1. I kwartał 2021

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: