Czy polscy przedsiębiorcy i naukowcy mogą wspólnie zarabiać pieniądze?

Technologie i innowacje

Mężczyzna z symbolami m.in. chmury
Fot. stock.adobe.com/Sergey Nivens

„Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla nauki oraz Konstytucji dla Biznesu" to tytuł konferencji Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego, która odbędzie się 26 lutego w Warszawie.

Efektywna współpraca biznesu z nauką to główny cel działalności Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego #ZBP #PFAG

Konferencja „Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla nauki oraz Konstytucji dla Biznesu”  jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym dorocznie przez Polskie Forum Akademicko Gospodarcze.

Głównym tematem, który poruszanym podczas najbliższego spotkania będzie współpraca środowisk biznesowych i akademickich w świetle dwóch bardzo ważnych dokumentów – konstytucji dla biznesu oraz konstytucji dla nauki.

W czasie konferencji organizatorzy wydarzenia chcą mówić przede wszystkim o oczekiwaniach  obu środowisk związanych z tymi ważnymi dla długofalowego rozwoju kraju projektami.

Z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw organizatorzy konferencji będą rozmawiali  o dotychczasowych doświadczeniach na tym polu.

Zamierzają pokazywać przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, skutecznej komercjalizacji myśli technologicznej i dzielić się wiedzą, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu.

Uczestnicy konferencji będą dyskutować o warunkach sprzyjających wzrostowi gospodarczemu w tym obszarze, identyfikując dobre praktyki i bariery dla rozwoju, a także konfrontować nasze dotychczasowe podejście z najlepszymi doświadczeniami innych krajów Europy i świata.

Efektywna współpraca biznesu z nauką to główny cel działalności Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

PFA-G jest stowarzyszeniem z długoletnią tradycją, powołanym w 1992 r. przede wszystkim dla budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym oraz wspierania procesów modernizacji gospodarki i szkolnictwa.

Pozostałe cele i zadania Forum to wspieranie dialogu w sprawach dotyczących współpracy szkolnictwa wyższego i gospodarki, stymulowanie programów badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspieranie uczelni prowadzących te badania, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw high-tech, przepływu nowoczesnych technologii i ułatwiania przedsiębiorstwom dostępu do osiągnięć badawczych.

Konferencja „Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla nauki  oraz  Konstytucji dla Biznesu” odbędzie się 26 lutego 2019 w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii  na Politechnice Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej 4.

Udostępnij artykuł: