Czy posłowie opowiedzą się za zaostrzeniem egzekucji komorniczych?

Finanse i gospodarka

W środę, 18 lutego br. Sejm rozpatrzy przygotowany przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jeżeli dojdzie do uchwalenia nowego prawa, liczba bulwersujących opinię publiczną postępowań komorniczych może się zwiększyć - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

W środę, 18 lutego br. Sejm rozpatrzy przygotowany przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jeżeli dojdzie do uchwalenia nowego prawa, liczba bulwersujących opinię publiczną postępowań komorniczych może się zwiększyć - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Kilka dni temu Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła projekt nowelizacji ustawy komorniczej wprowadzający limity spraw z wyboru, które komornik będzie mógł w roku przyjąć. Jeżeli komornik będzie chciał przyjąć 10.000 spraw rocznie to będzie musiał wykazać się 35 proc. skutecznością egzekucji!

Zdaniem Lewiatana tak wysoki, wręcz nierealny do osiągnięcia, wskaźnik skuteczności (przypominamy, że średni roczny poziom skuteczności w Polsce wynosi ok. 23 proc.) doprowadzi do zwiększenia bezwzględnie przeprowadzanych egzekucji, podobnie jak miało to miejsce w opisywanej przez media sprawie odebrania traktora. Posłowie, chcąc wyeliminować rozwarstwienie kancelarii komorniczych wywołają falę społecznego oburzenia spowodowaną bezwzględnymi działaniami komorników, którzy będą do takich działań przymuszeni prawem nakładającym na nich uzyskiwanie 35 proc. skuteczności i to dodatkowo w ciągu 6 miesięcy (o czym stanowią już obecnie obowiązujące przepisy prawa).

Komornicy, którzy nie są utrzymywani przez państwo, ale żyją z określonego przez prawo procentu tego co wyegzekwują, będą dążyli do zwiększenia ilości prowadzonych spraw (10.000) a ceną za to będzie bezwzględna walka o 35 proc. skuteczność.

Zdaniem Lewiatana należy zrezygnować ze skomplikowanego poziomu wyliczania skuteczności przy dwóch limitach spraw i wprowadzić proste rozwiązanie - komornik może przyjąć z wyboru, w roku, maksymalnie 10.000 spraw. Rozwiązuje się w ten sposób problem rozwarstwienia kancelarii komorniczych i pozwala się kancelariom komorniczym na rozwój i poprawę jakości swych usług.

Alternatywnie proponujemy obniżenie wskaźnika skuteczności do 25 proc..

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: