Czy przedsiębiorcy skuszą się na bezpłatne terminale?

Gospodarka / Raporty

eService, PKO Bank Polski, Poczta Polska i Orange zawiązały Koalicję liderów na rzecz Polski bezgotówkowej, która ma namawiać małe i średnie przedsiębiorstwa na skorzystanie z oferty darmowych terminali płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

eService, PKO Bank Polski, Poczta Polska i Orange zawiązały Koalicję liderów na rzecz Polski bezgotówkowej, która ma namawiać małe i średnie przedsiębiorstwa na skorzystanie z oferty darmowych terminali płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Ponad połowa Polaków chce płacić bezgotówkowo #BohdanSzafrański

Ograniczenie operacji gotówkowych w gospodarce to dla państwa szansa na ograniczenie szarej strefy, lepsze uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz obniżenie kosztów związanych z obsługą gotówki. Polacy zaakceptowali karty płatnicze i chętnie się nimi posługują. Na przykład po wprowadzeniu terminali płatniczych POS przez Pocztę Polską od 6 czerwca 2016 roku (wdrożenie eService – 8 tys. urządzeń) do dziś wykonano 11 mln transakcji przy miesięcznych wzrostach ich liczby o ok. 10%. W listopadzie minionego roku również kurierzy Poczty otrzymali urządzenia mobilne pozwalające na realizowanie płatności za przesyłki pobraniowe i inne transakcje (3,5 tys. kurierów jest wyposażonych w takie urządzenia). Jednym z założeń Programu Polska Bezgotówkowa, czyli inicjatywy uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard z udziałem Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest, że główną barierą zwłaszcza dla małych firm w rozpoczęciu akceptacji płatności bezgotówkowych są koszty, które trzeba ponieść na wynajem terminala oraz pobierane od transakcji, a także brak przekonania, że zwiększy to obroty i ułatwi funkcjonowanie firmy. Tu pojawiają się wątpliwości, czy faktycznie wysokość opłat związanych z wynajęciem terminala oraz transakcyjne są główną przeszkodą w pojawianiu się takich urządzeń w firmach, bo dziś są one relatywnie już bardzo niskie. Na pewno perspektywa otrzymania terminala (do trzech na firmę) i nieponoszenia przez rok kosztów z nim związanych może zachęcić niezdecydowanych do ich wypróbowania. Program obejmuje przedsiębiorców, którzy do tej pory nie korzystali z urządzeń umożliwiających dokonanie płatności bezgotówkowych, albo przez ostatnie 12 miesięcy ich nie posiadali. Mogą oni otrzymać terminale oraz wsparcie w postaci pokrycia wydatków związanych z ich utrzymaniem przez rok w tym miesięcznych kosztów obsługi płatności, aż do osiągnięcia obrotów w wysokości 100 tys. zł na urządzenie.

Szanse na sukcesZgodnie z badaniami pt. „Postawy Polaków wobec form płatności”, przeprowadzonymi na zlecenie eService, ponad połowa Polaków chce płacić bezgotówkowo i co czwarty rezygnuje z dokonania zakupów, jeśli nie ma możliwości zapłacenia kartą płatniczą. To może przekonać niezdecydowanych, jeśli tylko dotrze się do nich z informacją o programie. Umowę będzie można zawierać w 524 oddziałach PKO Banku Polskiego obsługujących klientów MSP, 742 salonach i Smart Store’ach (w marcu w 30 placówkach) Orange Polska, w ponad 4600 oddziałach Poczty Polskiej oraz u 22 tys. listonoszy wyposażonych w tablety (mają być premiowani za aktywne działanie w Programie). Jak poinformowano, w placówkach Poczty Polskiej jest przygotowanych do dystrybucji 20 tys. pakietów informujących o Programie. eService będzie oferować w ramach Programu dwa rodzaje urządzeń. Tradycyjny terminal (stacjonarny lub przenośny) – w opcji najmu, lub terminal Smart D220 przekazywany na własność firmie. W przypadku wybrania drugiej opcji, po upływie 12 miesięcy współpracy dalej nie będą one ponosić kosztów związanych z najmem urządzeń, a tylko związane z przetwarzaniem transakcji. Dla uczestników Programu mają one być, jak podaje eService, dostępne na bardzo preferencyjnych warunkach. Jeśli po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy okaże się, że dofinansowanie danej firmie się nie należy, to zawarta umowa będzie uznawana za nieważną i firma może skorzystać na przykład z oferty komercyjnej. eService uruchamia też specjalną platformę internetową – bezgotowki.pl, dzięki której przedsiębiorca może sam zamówić darmowy terminal w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Firma udostępnia nowy Portal Klienta, umożliwiający zarządzanie urządzeniami, oraz uzyskanie stałego dostępu do wirtualnych potwierdzeń transakcji wykonanych poprzez dany terminal.

Koalicja liderów na rzecz Polski bezgotówkowej jest wspólną inicjatywą czterech firm: Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, PKO Banku Polskiego, Poczty Polskiej oraz Orange Polska.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: