Czy rzeczywiście „Czas Apokalipsy”?

Relacje

Przygotowany przez Związek Banków Polskich Kongres "CZAS APOKALIPSY...?" poświęcono MiFID II/MiFIR. Odbywa się w Hotelu Marriott w Warszawie.

Przygotowany przez Związek Banków Polskich Kongres "CZAS APOKALIPSY...?" poświęcono MiFID II/MiFIR. Odbywa się w Hotelu Marriott w Warszawie.

Wprowadzona w 2007 r. Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania ich klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. powstanie tzw. dark pools), nowe technologie (np. algorithmic trading i highfrequency trading) oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność nowelizacji obowiązujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie także tryb wdrażania: istotna część wymogów zostanie wprowadzona nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że będą obowiązywały one bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Kongres przygotowano po uzgodnieniu przez Unię Europejską najważniejszego pakietu legislacji: ostatecznej treści aktów tzw. pierwszego poziomu, czyli modyfikacji Dyrektywy MiFID (MiFID II) oraz nowego Rozporządzenia MiFIR. Organizatorzy przedstawią najważniejsze zmiany w dyrektywie, albowiem ich znajomość jest niezwykle istotna - w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane.

Podstawowe zagadnienia związane z Dyrektywą MiFID II i Rozporządzeniem MiFIR przedstawią: Norbert Jeziolowicz - dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP; Bartłomiej Wieczorek i Mariusz Więckowski - partnerzy zarządzający, ARETO. Z kolei Piotr Piłat - dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów, mówić będzie o implikacjach MiFIR & MiFID II dla polskiego rynku finansowego.

MiFID II & MiFIR i ich wpływ na rynek finansowy:

 • Przejrzystość przed- i potransakcyjna
 • Struktura rynku (rynki regulowane/MTF/OTF/SI )
 • Ochrona inwestora - to temat wystąpienia Fiony Taylor, director, ISDA.

MiFID II & MiFIR - wybrane zagadnienia szczegółowe:

 • Zmiany w możliwości przyjmowania/przekazywania zachęt
 • Nowe wymogi w zakresie doradztwa inwestycyjnego a zachęty
 • Zachęty w portfolio management
 • Sprzedaż w MiFID II
 • MiFID II w marketingu produktów i usług finansowych - omówi Justyna Czekaj, radca prawny, członek Komisji Etyki Izby Domów Maklerskich.

Praktyczne różnice pomiędzy MiFID I & MiFID II oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wdrażaniem w instytucjach finansowych: doświadczenia z analiz stanu przygotowania do wdrożenia postanowień MiFID II instytucji finansowych w Europie zachodniej - przedstawią Ullrich Hartmann, EMEA regulatory leader in financial services, PricewaterhouseCoopers oraz Daniel Wildhirt, senior manager, PricewaterhouseCoopers.

Praktyczne różnice pomiędzy MiFID I & MiFID II w kontekście ochrony inwestorów:

 • Objęcie wymogami nowych produktów i usług oraz ich dostawców,
 • Zmiany w zakresie doradztwa,
 • Standardy MiFID II a inne inicjatywy legislacyjne UE w obszarze consumer protection (PRIPs, dyrektywa IMD II, UCITS IV ) - tak temat swego wystąpienia sformułował Paweł Flak, menedżer Działu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Ernst & Young.

Kongres zakończy wystąpienie Marty Kłosińskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego KNF. Przedstawi ona wyzwania stojące przy implementacji MiFID II & MiFIR.

 

Udostępnij artykuł: