Czy skokowy wzrost hurtowych cen prądu wpłynie na ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce?

Finanse osobiste

Według kwartalnego raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego rynków energii elektrycznej w pierwszym kwartale 2022 roku wystąpił znaczny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej na każdym rynku europejskim. W Polsce największe państwowe spółki energetyczne złożyły do Prezesa URE wnioski o podwyżki taryf jeszcze w tym roku.

Energia elektryczna i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Butch

Według kwartalnego raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego rynków energii elektrycznej w pierwszym kwartale 2022 roku wystąpił znaczny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej na każdym rynku europejskim. W Polsce największe państwowe spółki energetyczne złożyły do Prezesa URE wnioski o podwyżki taryf jeszcze w tym roku.

European Power Benchmark (indeks średniej hurtowej ceny energii na rynku europejskim) wyniósł średnio 201 euro za MWh i był wyższy o 281% niż rok wcześniej.

Im mniej gazu w mixie energetycznym tym niższe wzrosty cen prądu

Największy wzrost cen rok do roku odnotowano w Hiszpanii i Portugalii (+411%), Grecji (+343%) i Francji (+336%). Najniższe wzrosty wystąpiły w Szwecji (+49%) i Finlandii (+87%).

Energetyka w tych dwu ostatnich krajach jest relatywnie mało zależna od gazu (odpowiednio mniej niż 1% i 2%).

Także ceny uprawnień do emisji CO2 windują ceny prądu w Polsce

W Polsce hurtowe ceny energii elektrycznej w I kwartale wzrosły w ujęciu rocznym o 130,6% i wyniosły średnio 625,46 zł lub 134 euro za MWh. Zarówno wzrost cen, jak i ich poziom był niższy niż średnio w Unii Europejskiej.

Niemniej był bardzo wysoki, co w dużym stopniu wpłynęło na poziom inflacji.  Polska energetyka jest w niewielkim stopniu zależna od dostaw gazu, wciąż ponad 70% energii elektrycznej jest wytwarzane w elektrowniach węglowych, a węgiel, wprawdzie zdrożał, ale w mniejszym stopniu niż gaz.

Na początku lipca 1 tona węgla energetycznego kosztowała na rynkach światowych 251 USD za tonę, co oznacza wzrost o 184,4% w ujęciu rocznym. Tymczasem cena gazu na TTF -  wirtualnym punkcie handlu tym surowcem zdrożała w ciągu roku blisko 8-krotnie.  

Na ceny energii w Polsce w dużym stopniu wpływają ceny uprawnień do emisji CO2. Uprawnienia do emisji 1 tony CO2 kosztują obecnie ok. 86 euro za tonę. W ciągu roku cena uprawnień zdrożała o 64%.

Ceny prądu dla gospodarstw domowych wzrosną o 100 procent?

W czerwcu i lipcu nastąpił w Polsce znaczny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej. W czerwcu średnia cena wyniosła 884,68 zł za MWh (191 euro/MWh), a w lipcu cena przekroczyła 1000 zł za MWh. Spowodowane jest to przede wszystkim dalszym wzrostem cen węgla.

Sytuacja na rynku energii elektrycznej w całej Europie jest niepewna. Niewykluczony jest dalszy wzrost cen gazu, jeżeli Rosja całkowicie wstrzyma dostawy do krajów UE.

Wiele też zależeć będzie od pogody. Sprzedawcy energii elektrycznej przygotowują się do przerzucenia na klientów wysokich cen hurtowych.

Największe państwowe spółki już złożyły do Prezesa URE wnioski o podwyżki taryf jeszcze w tym roku, a kolejne podwyżki taryf nastąpią od 2023 roku i wyniosą co najmniej 100% w porównaniu z taryfami obecnymi. W tej sytuacji także prognozy inflacyjne obarczone są dużą niepewnością.

Średnie ceny hurtowe energii elektrycznej

 WłochyWęgryNiemcyFrancjaSzwecjaPolskaa)
Maj 2022230,05204,87177,51197,4695,36143,07
Kwiecień 2022245,78189,45166,00232,9283,56125,69
Marzec 2022307,99285,23251,76295,17108,39145,89
Luty 2022211,75194,29128,78185,6365,23113,46
Styczeń 2022224,49204,92167,87211,5888,21145,14
Maj 202169,9459,9453,3355,2642,9066,58

Źródło: Statista.com; Towarowa Giełda Energii, obliczenia własne

  1. Dane z Towarowej Giełdy Energii, przeliczone na euro według kursu NBP

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: