Czy turyści są skutecznie chronieni w czasie pandemii?

Finanse osobiste

Nasilenie pandemii sprawia, że pytania o kondycję branży turystycznej stają się bardziej aktualne. Eksperci Ubea.pl w komentarzu dla aleBank.pl wyjaśniają, jak działa system ochrony podróżnych na wypadek niewypłacalności biur podróży.

mapa, napis kwarantanna, samolot zabawka i maseczka
Fot. stock.adobe.com / Fly_dragonfly

Nasilenie pandemii sprawia, że pytania o kondycję branży turystycznej stają się bardziej aktualne. Eksperci Ubea.pl w komentarzu dla aleBank.pl wyjaśniają, jak działa system ochrony podróżnych na wypadek niewypłacalności biur podróży.

Widoczny od pewnego czasu wzrost zachorowań na COVID-19 powoduje, że ponownie pojawiają się pytania o przyszłość polskiej branży turystycznej. Warto pamiętać, że rodzime biura podróży notowały zwykle wzrost przychodów w okresie świąteczno-noworocznym.

Nie znamy scenariusza rozwoju kolejnej fali pandemii, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że pod koniec 2021 roku będą obowiązywały restrykcje dotykające również branżę turystyczną.

Turyści są chronieni przez dwa filary systemu ochrony

Dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili odpowiedzieć na pytanie, czy polscy turyści w najbliższym czasie nadal będą dobrze chronieni. To istotna kwestia, bo można przypuszczać, że wielu rodaków zechce wyjechać np. na narty lub zagranicznego sylwestra, niezależnie od sytuacji epidemicznej.

Czytaj także: Pandemia koronawirusa: ważność vouchera turystycznego za odwołany wyjazd przedłużona o rok

Fundusz zwrotów – wypłacono z niego ponad 223 mln zł

W kontekście nadzwyczajnych rozwiązań, które wprowadzono w celu wspierania branży turystycznej, na pewno trzeba wspomnieć Turystyczny Fundusz Zwrotów. Na podstawie informacji udzielonych przez UFG wiemy, że łączna wartość wypłat ze wspomnianego funduszu znacząco przekroczyła 223 mln zł.

Warto przypomnieć, że TFZ został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

Obecnie przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pomocy zapewnianej przez TFZ, muszą zwracać pieniądze w ratach skarbowi państwa. Dług jest jednak podzielony aż na 72 raty

‒ Zadaniem TFZ jest realizacja zwrotów za wycieczki, które nie doszły do skutku z powodu pandemii ‒ wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Na gruncie obowiązujących przepisów Turystyczny Fundusz Zwrotów przejął obowiązki przedsiębiorców turystycznych dotyczące wypłaty środków za niezrealizowane wycieczki. Podstawą do wypłat były wnioski składane zarówno przez podróżnego, jak i organizatora wycieczki (od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.). Obecnie przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pomocy zapewnianej przez TFZ, muszą zwracać muszą zwracać pieniądze w ratach skarbowi państwa. Dług jest jednak podzielony aż na 72 raty.

Nowelizacja ustawy „COVID-owej” z 24 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1192) przedłużyła do końca grudnia 2021 roku termin zwrotu pierwszej raty przez przedsiębiorców turystycznych korzystających z pomocy TFZ.

‒ To informacja ważna również dla turystów, ponieważ wydłużenie terminu spłaty pieniędzy pożyczonych przez państwo daje większą nadzieję na tymczasową stabilność branży turystycznej ‒ podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: Po zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki z powodu pandemii zgłosiło się 90 tys. Polaków

Turystyczny Fundusz Pomocowy ma stanowić rezerwę

Wspomniany wcześniej Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił już środki za niezrealizowane wycieczki  i zakończył swoje działanie. Rodzi się zatem pytanie, czy państwo dysponuje jeszcze innymi zabezpieczeniami na wypadek kolejnych dużych problemów branży turystycznej.

W ramach odpowiedzi trzeba przypomnieć o Turystycznym Funduszu Pomocowym, który został przygotowany właśnie w formie dodatkowego zabezpieczenia.

O ewentualnym użyciu TFP na potrzeby przedsiębiorców turystycznych wspólnie zadecyduje minister właściwy do spraw turystyki oraz minister właściwy do spraw instytucji finansowych

‒ Utworzenie TFP to konsekwencja przyjęcia ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639) ‒ mówi Andrzej Prajsnar.

Źródłem zasilania Turystycznego Funduszu Pomocowego są między innymi składki wnoszone przez organizatorów turystyki

Opisywany fundusz funkcjonuje jako specjalny rachunek prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. O ewentualnym użyciu TFP na potrzeby przedsiębiorców turystycznych wspólnie zadecyduje minister właściwy do spraw turystyki oraz minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

‒ Wymienionym przez ustawę źródłem zasilania Turystycznego Funduszu Pomocowego są między innymi składki wnoszone przez organizatorów turystyki, wstępne wpłaty przedsiębiorców korzystających z TFZ oraz TFP, a także zwroty środków wypłaconych z TFP na rzecz turystów, których później będą dokonywać biura podróży ‒ wymienia Paweł Kuczyński.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny działa już od 2016 roku 

Przy okazji opisu specjalnych źródeł finansowania, które rząd uruchomił w związku z pandemią koronawirusa, na pewno nie należy zapominać o najstarszym funduszu będącym standardowym rozwiązaniem (niezwiązanym z COVID-19).

Chodzi o Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który jest podstawową formą zabezpieczenia dla poszkodowanych turystów i na razie taką pozostanie.

TFG stanowi zasób środków przeznaczonych do wykorzystania w razie niewypłacalności operatorów turystycznych

‒ Warto przypomnieć, że TFG został utworzony ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1334) ‒ komentuje Andrzej Prajsnar.

Różnica dotycząca Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz dwóch późniejszych rozwiązań (TFZ oraz TFP) polega na tym, że TFG stanowi zasób środków przeznaczonych do wykorzystania w razie niewypłacalności operatorów turystycznych.

‒ Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą TFG jest uruchamiany dopiero w razie wyczerpania środków z jednego z  trzech możliwych zabezpieczeń przewidzianych do wyboru przez biuro podróży: gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej albo ubezpieczenia ‒ podsumowuje Paweł Kuczyński.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: