Czy ubezpieczyciele powinni być zwolnieni z podatku od aktywów PPK? MF analizuje wniosek PIU

Mój plan emerytalny

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) wnioskuje do Ministerstwa Finansów (MF) o zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów, tj. środków, które byłyby gromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz nowych umów pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Resort otrzymał wniosek PIU i go analizuje.

@PIU_org_pl ‏ wnioskuje do @MF_GOV_PL ‏o zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów #PPK

“W nowej wersji ustawy o PPK z 24 maja 2018, zakłady ubezpieczeń są wymienione jako instytucje mogące zarządzać PPK, jednak brak zwolnienia z podatku od aktywów w praktyce eliminuje polskich ubezpieczycieli ze wszystkich regulowanych i zbiorowych form długoterminowego oszczędzania w Polsce. Ubezpieczyciele są obciążeni efektywnie podatkiem od aktywów w wysokości ponad 0,5226% w skali roku. Ustawa zalicza do podstawy opodatkowania wszystkie aktywa zakładów ubezpieczeń, a więc również te środki, które byłyby zgromadzone w ramach PPK. Stopa opodatkowania jest zatem wyższa od proponowanego limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK w wysokości 0,5%” – czytamy w stanowisku PIU.

Według Izby, zwolnienie środków gromadzonych w ramach PPK z podatku od aktywów, umożliwi zakładom udział w programie, co w rezultacie wpłynie pozytywnie na realizację najważniejszego celu przyświecającego PPK, jakim jest powszechność.

Ochrona ubezpieczeniowa przy PPE

“Ubezpieczyciele mają możliwość bardzo szerokiego dotarcia do przedsiębiorców, z którymi od lat mają zbudowane relacje biznesowe, chroniąc ich majątek, oferując ubezpieczenia grupowe, zdrowotne czy też PPE. Ubezpieczyciele mają też zbudowane solidne relacje partnerskie z pracownikami różnych przedsiębiorstw i instytucji, przede wszystkim dzięki współpracy ze związkami zawodowymi oraz bezpośrednio z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za obszary zarządzania majątkiem czy też kadrami. Poprzez relacje z pracodawcami, ubezpieczyciele są też w stanie zapewnić oszczędzającym wsparcie edukacyjne, promując zalety długoterminowego oszczędzania za pomocą PPK” – argumentuje PIU.

Izba podkreśla, że ubezpieczyciele w ramach pobranego wynagrodzenia za zarządzanie w wysokości 0,5% będą dodawali do produktu emerytalnego ochronę ubezpieczeniową.

“Taka konstrukcja pozwoli – naszym zdaniem – łatwiej przekonać pracowników do nierezygnowania z dokonywania wpłat do PPK, gdyż produkt będzie realizował zarówno długoterminowy cel oszczędzania na emeryturę, ale również zapewniał konkretną ochronę, dzięki czemu będzie bardziej atrakcyjny szczególnie dla młodych ludzi” – czytamy także.

PPE będzie dla ubezpieczycieli ekonomicznie nieopłacalne

W ocenie PIU, zwolnienie z podatku aktywów gromadzonych w PPK będzie neutralne z punktu widzenia budżetu państwa. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwa emerytalne nie są objęte podatkiem od aktywów, a więc brak zwolnienia z tego podatku ubezpieczycieli w obszarze PPK sprawi, że plany oferowane i zarządzane będą wyłącznie przez TFI i PTE.

Izba wskazuje także, że projekt ustawy w aktualnej wersji w praktyce również wyklucza zakłady ubezpieczeń z prowadzenia PPE, bowiem prowadzenie PPE będzie dla ubezpieczycieli ekonomicznie nieopłacalne.

“Ustawa wprowadza limit kosztów i opłat pobieranych przez instytucje finansowe, do 0,6% wartości zarządzanych środków w skali roku, co przy utrzymaniu podatku w wysokości 0,5226% od aktywów spowoduje, iż prowadzenie PPE będzie dla ubezpieczycieli ekonomicznie nieopłacalne. W konsekwencji umowy te zawierane będą jedynie przez instytucje finansowe nieobciążone podatkiem od aktywów. W pewnym horyzoncie czasowym (prawdopodobnie około roku), wszystkie PPE prowadzone dzisiaj przez ubezpieczycieli, a jest to ok 60% wszystkich PPE, przejdą w zarządzanie TFI oraz PTE, nieobciążonych podatkiem” – podkreśla PIU.

Decyzja o niezwolnieniu ubezpieczycieli z podatku od aktywów w części dotyczącej aktywów gromadzonych w ramach umów PPK i nowych umów PPE oznacza więc eliminację polskich ubezpieczycieli ze wszystkich regulowanych i zbiorowych form długoterminowego oszczędzania w Polsce, podsumowano w materiale.

MF analizuje wniosek PIU

Ministerstwo Finansów otrzymało wniosek PIU i obecnie analizuje tę propozycję, poinformowała zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego resortu Katarzyna Przewalska.”W piątek przyszedł wniosek PIU, aby uwzględnić zmiany w podatku i teraz trwa analiza. Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, jest to problem systemowy. Chcielibyśmy utrzymać status quo, bo otwarcie ustawy jest problematyczne”- powiedziała Przewalska podczas debaty PIU o PPK.

“Podatek od aktywów instytucji finansów wynosi obecnie 0,52%, a limit kosztów za zarządzanie w umowach PPK – 0,5%, czyli już na wejściu byśmy dopłacali. Powszechność tego rozwiązania jest najważniejsza. Najefektywniejsi mogliby być ubezpieczyciele – mamy kontakt z pracodawcami i pracownikami, ale ekonomicznie nie byłoby to opłacalne, jeśli musielibyśmy odprowadzać podatek w tej wysokości” – wskazał prezes PIU Jan Prądzyński podczas debaty.

Ponadto Izba podkreśliła w swoim stanowisku, że ubezpieczyciele w ramach pobranego wynagrodzenia za zarządzanie w wysokości 0,5% będą dodawali do produktu emerytalnego ochronę ubezpieczeniową.

Przewalska przypomniała, że przekazany 25 maja do finalnych konsultacji społecznych projekt ustawy o PPK nie przewiduje zmian co do terminu wejścia nowych przepisów w życie, czyli ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

“My chcemy, aby ten projekt przeszedł ścieżkę legislacyjną jak najszybciej. Ewentualne terminy przejściowe będziemy rozważać pod koniec procedowania” – dodała.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: