Czy urzędnicy tym razem nie zawiodą emerytów?

Finanse i gospodarka

Z ostatnich informacji płynących z Ministerstwa Gospodarki wynika, że projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym jest już gotowy i 16 maja bieżącego roku trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

To dobra wiadomość zarówno dla funduszy hipotecznych, jak i seniorów, którzy od ponad czterech lat czekają na wejście w życie dokumentu. Czy jednak po tylu niedotrzymanych terminach związanych z tą regulacją urzędnicy tym razem wywiążą się ze swoich zapowiedzi?

Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki, opracowało ono część projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym dotyczącą renty dożywotniej. Stanowi ona uzupełnienie propozycji regulacji rynku przygotowanej przez resort finansów. Dnia 16 maja rozwiązania resortu Janusza Piechocińskiego mają być rozpatrywane przez Komitet Stały Rady Ministrów. Seniorzy oraz fundusze hipoteczne liczą, że tym razem termin ten jest realny i nie powtórzy się z sytuacja z lutego bieżącego roku, kiedy to przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zapowiedział, że do końca marca rząd przyjmie projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

brzeska-miksa.katarzyna.01.150x224Wreszcie – po ponad czterech latach – projekt trafi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. To dla nas dobra wiadomość, ale podchodzimy do niej z dystansem. Zastanawiamy się, czy oby na pewno Ministerstwo Gospodarki dotrzyma słowa. Wielokrotnie słyszeliśmy z ust przedstawicieli tego resortu obietnice bez pokrycia, stąd moja niepewność co do losów ustawy. Z naszego punktu widzenia nowa regulacja nie zrewolucjonizowałaby rynku, gdyż już teraz spełniamy wymagania przedstawione w założeniach do ustawy. Zobowiązałaby jednak inne firmy do stosowania zabezpieczeń jakie my już teraz stosujemy i uniemożliwiłaby funkcjonowanie nieuczciwym podmiotom, które stanowią zagrożenie dla seniorów.” – mówi Katarzyna Brzeska Miksa, Prezes Fundusz Hipotecznego Familia.

Ujednolicenie standardów bez rewolucji

Wielu ekspertów potwierdza, że już teraz na polskim rynku stosowane są zabezpieczenia zapewniające  klientom funduszy hipotecznych bezpieczeństwo wypłaty świadczeń renty dożywotniej i gwarancję dożywotniego zamieszkania w nieruchomości. Stanowisko to podziela Mariusz Haładyj. W liście do FH Familia z dnia 30 kwietnia 2013 roku Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki potwierdził, że polskie prawo stwarza możliwości zabezpieczenia osób korzystających obecnie z ofert renty dożywotniej. Celem propozycji resortu kierowanego przez Janusza Piechocińskiego nie jest więc zrewolucjonizowanie rynku, a jedynie wprowadzenie systemu odpowiednich zabezpieczeń roszczeń przyszłych świadczeniobiorców, który stosowany byłby przez wszystkie podmioty oferujące rentę dożywotnią.

Renta dożywotnia, czy odwrócony kredyt hipoteczny?

Renta dożywotnia dostępna jest na rynku już dziś. Rozwiązanie to polega na przeniesieniu na spółkę prawa własności do nieruchomości w zamian za comiesięczne wypłaty pieniędzy. Jego ogromną zaletą jest otrzymywanie przez seniora wsparcia do końca życia, niezależnie od jego długości. Usługa jest świadczona przez fundusze hipoteczne na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego o rencie (art. 903-906).

Odwrócony kredyt hipoteczny to usługi, które w przyszłości będą mogły oferować banki. Klient będzie otrzymywać od instytucji co miesiąc przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne zabezpieczone hipoteką ustanowioną na mieszkaniu albo prawie do nieruchomości – np. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. W przypadku śmierci seniora bank upomni się o spłatę kredytu. Jeśli spadkobiercy nie będą dysponować kwotą, która pokryłaby zadłużenie zmarłego to wtedy bank przejmie i sprzeda mieszkanie.

Główną różnicą pomiędzy dostępną już dziś rentą dożywotnią, a odwróconym kredytem hipotecznym w przyszłości proponowanym przez banki jest więc czas wypłacania świadczeń pieniężnych. Klienci, którzy zdecydują się na rentę dożywotnią będą otrzymywać ją do końca życia, natomiast umowa o odwróconym kredycie hipotecznym ma być podpisywana na określony czas, np. od 5 do 10 lat. Projekt resortu gospodarki zakłada, że podmioty oferujące rentę dożywotnią zostaną objęte  kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. W tym przypadku będą to spółki akcyjne, które mają wysoki kapitał zakładowy, nie mniejszy niż 500 tys. zł oraz gwarancje wypłaty świadczeń pieniężnych w zależności od liczby podpisanych umów.

Renta dożywotnia – możliwość zabezpieczenia życia na emeryturze

Dla wielu polskich emerytów przekazanie funduszowi hipotecznemu mieszkania w zamian za dodatkowe środki pieniężne może okazać się jedynym sposobem na zapewnienie sobie godnego życia na emeryturze. System emerytalny nie zapewnia osobom starszym wystarczających funduszy na codzienne utrzymanie. Seniorom brakuje pieniędzy na leki, opłaty czy żywność. Potwierdzają to wyniki badań FH Familia, z których wynika, że 46% klientów przeznacza rentę dożywotnią na wydatki codzienne, a niewiele mniej, bo 37% na leki. Dlatego tak ważne jest szybkie uregulowanie kwestii odwróconej hipoteki w Polsce i zagwarantowanie seniorom bezpiecznego dysponowania swoim mieszkaniem, które często jest jedynym posiadanym majątkiem.

Źródło: Fundusz Hipoteczny Familia SA

Udostępnij artykuł: