Czy w Polsce łatwo prowadzić działalność gospodarczą?

Komentarze ekspertów

Najnowsze analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują na poprawę kondycji przedsiębiorstw oraz wzrost ich liczebności. W ciągu ostatniej dekady liczba powstałych podmiotów była większa niż zlikwidowanych. Tylko w roku 2012 zostało zarejestrowanych 518 tys. nowych firm, a tych, które zakończyły swoją działalność 311 tys.1

Najnowsze analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują na poprawę kondycji przedsiębiorstw oraz wzrost ich liczebności. W ciągu ostatniej dekady liczba powstałych podmiotów była większa niż zlikwidowanych. Tylko w roku 2012 zostało zarejestrowanych 518 tys. nowych firm, a tych, które zakończyły swoją działalność 311 tys.1

Jednak biorąc pod uwagę ciągłą pracę rządu w kwestii poprawy warunków prowadzenia własnej działalności gospodarczej, niewiele zmienia się na lepsze. Potwierdzeniem tego jest stworzona przez Rzetelną Firmę lista "7 grzechów głównych polskiej administracji", która doskonale pokazuje bariery, z jakimi spotykają się na co dzień przedsiębiorcy.

Potencjał małych i średnich firm

Polska gospodarka jest szóstą w Unii Europejskiej pod względem liczby przedsiębiorstw. Nieustannie powstają nowe - według statystyk GUS w Polsce działa 1,78 mln przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa znaczącą rolę w krajowej gospodarce. To one odpowiadają za wzrost polskiego PKB. W strukturze udziału w PKB przedsiębiorstw, MSP generują co drugą złotówkę (47,3 proc.). Ponadto kondycja małych i średnich firm ma największy wpływ na bezrobocie - aż 7 na 10 pracowników jest zatrudnionych w podmiotach z sektora MSP.  W minionym roku 6 mln osób pracowało w sektorze MSP (70,2 proc.).2

Małe i średnie przedsiębiorstwa generują nie tylko wzrost PKB, ale także przyczyniają się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Pomimo tak ważnej roli, niestety nadal istnieje szereg czynników, które w sposób istotny blokują ich dynamiczny rozwój. Skomplikowany system podatkowy i obciążenia finansowe związane z podatkami czy obowiązkowymi ubezpieczeniami to tylko niewielka część przeszkód, jakie napotykają przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej jest niestety nadmiernie obciążone administracyjnie, szczególnie w kwestii zatrudniania w firmach pracowników i wypełniania obowiązków podatkowych.

Zmiany niekoniecznie na lepsze

Nadzieję na polepszenie warunków przedsiębiorców budziły ostatnio wprowadzone zmiany w podatku VAT. W rzeczywistości jednak niewiele one przyniosły. Nowe regulacje dla wielu małych przedsiębiorców zamiast usprawnić przyczyniają się do wzrostu ryzyka prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Przedstawiciele polskich firm mogliby zapewne wymieniać jeszcze wiele przeszkód. Rzetelna Firma przygotowała wspomnianą już "Listę 7 grzechów głównych polskiej administracji". W tym roku na liście najbardziej absurdalnych przepisów znalazły się:

  • Pozapłacowe koszty pracy: jeden z najwyższych udziałów kosztów pozapłacowych w wynagrodzeniu.
  • Art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług - 60 i 180 dniowy termin zwrotu podatku VAT.
  • Brak przepisu nakładającego na sąd obowiązek podjęcia czynności procesowych w określonym terminie.
  • Orzekanie przez sądy o przywróceniu pracownika do pracy.
  • Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek archiwizacji i przechowywania (w formie tradycyjnych teczek) dokumentacji pracowniczej w szczegółowo określonych warunkach, przez okres 50 lat.
  • Obowiązek stosowania kasy fiskalnej już od 20 tys. zł rocznego obrotu.
  • Przepisy związane z tzw. ustawą śmieciową.

Działania ukierunkowane na zapewnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szukanie innowacyjnych rozwiązań i modeli biznesowych są priorytetami, które mogą usprawnić gospodarkę w dzisiejszych czasach i pozwolić jej na dołączenie do czołowych krajów europejskich.

Obecna sytuacja gospodarcza Polski jest dużo lepsza od warunków, jakie panowały jeszcze 15 lat temu. Prowadzenie własnej działalności jest prostsze, jednak nie oznacza to, że jest łatwe. Prawo wciąż wymaga zdecydowanych reform. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach deregulacji naszego systemu są niezwykle ważne dla rozwoju Polski zarówno pod kątem gospodarczym, jak i społecznym, ponieważ niwelują wiele uciążliwych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców i obywateli. Gospodarka Polski jest oparta na solidnych podstawach i regułach funkcjonowania. Jednak to za mało.

  1. Prezentacja PARP, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, 2013r.
  2. Jw.

Waldemar Sokołowski
Prezes Rzetelnej Firmy

Udostępnij artykuł: