Temat numeru: Czy warto inwestować w papiery skarbowe

KF 2009.07-08 (lipiec - sierpień 2009)

Obligacje skarbowe to jedne z najbezpieczniejszych form inwestycji finansowych. Ich wypłata gwarantowana jest przez państwo. Oprocentowanie uwarunkowane jest od wielu czynników, m.in. terminu zapadalności, rodzaju obligacji, wysokości stóp procentowych banku centralnego. Dlaczego tak bezpieczna inwestycja nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa jak chociażby lokata bankowa?

Stanisław Kaszuba

Zrozumienie charakteru obligacji należy rozpocząć od próby jej zdefiniowania. Najprościej rzecz biorąc, obligacja stanowi papier wartościowy umożliwiający jego emitentowi zaciągnięcie długu. Emitent, sprzedając obligację za określoną cenę, zobowiązuje się do spełnienia wobec nabywcy obligacji (dłużnika – obligatariusza) określonego świadczenia o charakterze pieniężnym (wykup obligacji oraz należnych odsetek) po upływie określonej daty wykupu (zwykle powyżej jednego roku) – Słownik PWN, J. Black, Wydawnictwo PWN, s. 275-276. Obligacje mogą być emitowane przede wszystkim przez państwo. Istnieje jednak możliwość ich emisji także przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa bądź instytucje finansowe. Tego typu spółki, które w taki sposób pragną pozyskać kapitał, muszą mieć bardzo dobrą reputację lub też ich emisja musi być ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: