Czy wykonanie zapisu testamentowego podlega opodatkowaniu?

Finanse i gospodarka

W ramach zapisu testamentowego zostaliśmy zobowiązani do sprzedaży pozostawionej nam w schedzie nieruchomości. Czy kwota uzyskana z tego tytułu zwolniona jest z obowiązku uiszczenia daniny?

W ramach zapisu testamentowego zostaliśmy zobowiązani do sprzedaży pozostawionej nam w schedzie nieruchomości. Czy kwota uzyskana z tego tytułu zwolniona jest z obowiązku uiszczenia daniny?

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez najbliższą rodzinę, w tym także zstępnych, zwolnione jest z obowiązku podatkowego, pod warunkiem zgłoszenia sprawy takiego nabycia w urzędzie skarbowym. Jednak według interpretacji Izby Skarbowej zwolnienie to nie obejmuje kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży pozostawionej nieruchomości. Swoje orzeczenie argumentuje faktem, że wspomniane przepisy o podatku od spadków i darowizn określają wyłącznie prawa i obowiązku należące do spadkodawcy w chwili jego śmierci. W konsekwencji, kwota uzyskana przez spadkobiercę w taki sposób nie spełnia powyższego warunku. Została ona uzyskana bowiem dopiero po śmierci spadkodawcy, przez co według izby skarbowej, stanowi cenę za zbywaną nieruchomość.

A zatem - jeśli wolą osoby zmarłej było wykonanie zapisu polegającego na spieniężeniu masy spadkowej, czyli w tym przypadku nieruchomości, to uzyskane w ten sposób środki finansowe w opinii fiskusa są obciążone daniną. Ponieważ transakcja ta sfinalizowana została przed upływem pięciu lat od końca roku nabycia, uzyskane środki klasyfikowane są jako przychód ze źródła definiowanego przez art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT.

Saveinvest Sp. z o. o.
www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł: