Czy żądanie uzupełnienia decyzji przesuwa termin na odwołanie?

Finanse i gospodarka

W sytuacji, gdy strona żąda uzupełnienia decyzji zgodnie z prawem następuje przesunięcie momentu, od którego liczy się termin przysługujący na złożenie odwołania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 maja 2007 r. (sygn. I OSK 825/2006) stwierdził, że gdy dojdzie do wystąpienia strony o uzupełnienie decyzji, termin, w którym strona postępowania może wnieść odwołanie ulega zmianie. Zgłoszenie przez stronę żądania o uzupełnienie decyzji (np. administracyjnej) powoduje przesunięcie początku terminu do wniesienia odwołania. Momentem od którego rozpocznie się upływ 14-dniowego terminu przysługującego na złożenie odwołania jest dzień doręczenia odpowiedzi do organu. Jak podkreśla Robert Tomaszewski z Saveinvest – nie odgrywa żadnego znaczenia fakt, czy jest to decyzja pozytywna, czy negatywna.

Postanowienie w tej kwestii nie ma bytu samodzielnego i pozostaje jedynie częścią aktu, którego uzupełnienia domaga się strona postępowania. W rezultacie zgłoszenie żądania uzupełnienia decyzji przesuwa początek liczenia terminu do wniesienia odwołania na dzień doręczenia skutecznie odpowiedzi – decyzji uzupełniającej, albo postanowienia o odmowie uzupełnienia.

Źródło: Saveinvest

Udostępnij artykuł:

Czy żądanie uzupełnienia decyzji przesuwa termin na odwołanie?

Finanse i gospodarka

W sytuacji, gdy strona żąda uzupełnienia decyzji zgodnie z prawem następuje przesunięcie momentu, od którego liczy się termin przysługujący na złożenie odwołania.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 maja 2007 r. (sygn. I OSK 825/2006) stwierdził, że gdy dojdzie do wystąpienia strony o uzupełnienie decyzji, termin, w którym strona postępowania może wnieść odwołanie ulega zmianie. Zgłoszenie przez stronę żądania o uzupełnienie decyzji (np. administracyjnej) powoduje przesunięcie początku terminu do wniesienia odwołania. Momentem od którego rozpocznie się upływ 14-dniowego terminu przysługującego na złożenie odwołania jest dzień doręczenia odpowiedzi do organu. Jak podkreśla Robert Tomaszewski z Saveinvest – nie odgrywa żadnego znaczenia fakt, czy jest to decyzja pozytywna, czy negatywna.

Postanowienie w tej kwestii nie ma bytu samodzielnego i pozostaje jedynie częścią aktu, którego uzupełnienia domaga się strona postępowania. W rezultacie zgłoszenie żądania uzupełnienia decyzji przesuwa początek liczenia terminu do wniesienia odwołania na dzień doręczenia skutecznie odpowiedzi – decyzji uzupełniającej, albo postanowienia o odmowie uzupełnienia.

Źródło: Saveinvest

Udostępnij artykuł: