Czy ZUS i fundusze emerytalne będą inwestować w nieruchomości?

Inwestycje / Multimedia / Nieruchomości

Najlepszymi inwestorami na rynku nieruchomości na całym świecie są fundusze emerytalne. Jednak takie inwestycje funduszy emerytalnych są w Polsce zabronione, mimo że przed wojną Zakład Ubezpieczeń Społecznych był właścicielem wielu budynków czynszowych - mówił podczas XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Jacek Bielecki, doradca zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR Nieruchomości.

Jacek Bielecki
Fot. aleBank.pl

Najlepszymi inwestorami na rynku nieruchomości na całym świecie są fundusze emerytalne. Jednak takie inwestycje funduszy emerytalnych są w Polsce zabronione, mimo że przed wojną Zakład Ubezpieczeń Społecznych był właścicielem wielu budynków czynszowych - mówił podczas XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Jacek Bielecki, doradca zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR Nieruchomości.

Jacek Bielecki z @Grupa_PFR: dla funduszu emerytalnego domy czynszowe są najlepszą inwestycją, a dla rynku mieszkaniowego fundusz emerytalny jest najlepszym inwestorem #nieruchomości #inwestycje #PFR #KFNM

Jacek Bielecki, doradca zarządu PFR Nieruchomości, nie rozumie, dlaczego niemieccy lub norwescy emeryci za pośrednictwem funduszy emerytalnych mogą inwestować w nieruchomości, nawet w Polsce, a nasze fundusze emerytalne nie mogą.Doradca zarządu PFR Nieruchomości przypomina, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych był przed wojną największym instytucjonalnym inwestorem na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Dzięki posiadanym nieruchomościom mógł nawet w czasie wojny wypłacać osobom uprawnionym renty i emerytury.

"Dla rynku mieszkaniowego fundusz emerytalny jest najlepszym inwestorem"

Jego zdaniem dla funduszu emerytalnego domy czynszowe są najlepszą inwestycją, a dla rynku mieszkaniowego fundusz emerytalny jest najlepszym inwestorem.Fundusz emerytalny jest najlepszym inwestorem, bo nie musi wycofać kapitału ze swojej inwestycji, gdyż jest zainteresowany uzyskiwaniem stałego dochodu z wynajmowanej nieruchomości.Wszystkie inne inwestycje są bardziej niebezpieczne od nieruchomości - twierdzi Jacek Bielecki.  Akcja czy obligacja może mieć wartość zerową, mieszkanie zawsze zachowa pewną wartość i może generować stały dochód.

Jego zdaniem dla funduszy emerytalnych bardziej opłacalne i bardziej bezpieczne jest bycie bezpośrednim właścicielem danej nieruchomości niż inwestowanie w fundusze, które same inwestują na rynku mieszkaniowym.Pytany, co jest bardziej bezpieczne dla funduszu emerytalnego - czy posiadanie obligacji skarbu państwa, czy też nieruchomości - Jacek Bielecki uchyla się od jednoznacznej odpowiedzi, przypominając jednak przypadek Grecji i Cypru, gdzie posiadacze tego typu obligacji ponieśli pewne straty. 
Udostępnij artykuł: