Czym się zajmuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego?

Prawo i regulacje

W gąszczu instytucji i organów Unii Europejskiej czasem trudno się połapać. Warto dlatego przypomnieć, czym zajmuje się często wymieniana w dyskusjach o europejskim sektorze bankowym EBA. Szczególnie, że ostatnio nastąpiła zmiana na stanowisku jej przewodniczącego - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Zegar Big Ben Londyn
Big Ben, Londyn, fot. aleBank.pl

W gąszczu instytucji i organów Unii Europejskiej czasem trudno się połapać. Warto dlatego przypomnieć, czym zajmuje się często wymieniana w dyskusjach o europejskim sektorze bankowym EBA. Szczególnie, że ostatnio nastąpiła zmiana na stanowisku jej przewodniczącego - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Piotr Gałązka: #EBA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego #ZBP

EBA to angielski skrót od European Banking Authority. Używa się skrótu po angielsku, gdyż polskie tłumaczenie jest znacznie dłuższe: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB). Siedzibą EBA jest Londyn.EBA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, który obejmuje trzy organy unijne, odpowiadające za koordynację nadzoru nad rynkiem finansowym z podziałem na rynek bankowy, kapitałowy i ubezpieczeniowy:- Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA - European Securities and Markets Authority),- Europejski Urząd Nadzoru Bankowego,- Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority).

Wnioski z kryzysu

Wszystkie trzy powstały w wyniku wzmocnienia w Unii Europejskiej ram ostrożnościowych i nadzorczych po kryzysie finansowym z 2008 roku. EBA ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym.Do ogólnych celów działalności Urzędu należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego. Najkrócej mówiąc, EBA ma stanowić pewne forum współpracy, tworzenia i ujednolicania dobrych praktyk i jednolitej interpretacji przepisów unijnych.EBA nie sprawuje zatem bezpośredniego nadzoru nad uczestnikami rynku – ten pozostaje w rękach narodowych nadzorców, bądź Europejskiego Banku Centralnego w ramach SSM – lecz dba o poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zapewnienie odpowiedniego, skutecznego oraz jednolitego europejskiego nadzoru i regulacji.

W ramach swoich kompetencji EBA obserwuje rozwój rynku bankowego w Europie i służy radą instytucjom europejskim zakresie zmiany lub nowych regulacji, a także może opracowywać dokumenty doradcze bądź wytyczne odnośnie właściwego stosowania przepisów w praktyce.W skład organów EBA wchodzą przedstawiciele poszczególnych nadzorów bankowych w Unii Europejskiej, zasiadający w Radzie Organów Nadzoru.EBA reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący, wspomniany już na początku. Jak informowałem tydzień temu, wskazanym na przewodniczącego został Jose Manuel Campa, który w tym tygodniu był przepytywany przez posłów Parlamentu Europejskiego w komisji ds gospodarczych i monetarnych.Czytaj także: Nowym Przewodniczącym Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA, European Banking Authority) został dziś José Manuel Campa
Źródło: ZBP
Udostępnij artykuł: