Czym zajmuje się rynek?

Finanse i gospodarka

Ostatnie komentarze chińskiego banku centralnego na temat przyszłej wartości waluty oraz uciekania się do kursu walutowego jako narzędzia polityki pieniężnej miały na celu zapewnienie Waszyngtonu i zagranicznych posiadaczy obligacji nominowanych w chińskiej walucie o utrzymaniu ich wartości pomimo pierwszej od 5 lat perspektywy wzrostu PKB poniżej 8% oraz najniższej wartości wskaźnika cen detalicznych (CPI) od 18 miesięcy.

Celem tych wypowiedzi było również kształtowanie oczekiwań rynkowych co do początku dalszej obniżki wskaźnika rezerw obowiązkowych. Chiny z konsekwencją stosowały stopy procentowe na zmianę z kursem walutowym by sterować polityką pieniężną i zagraniczną dla celów gospodarczych i politycznych. Gdy zorientowano się, że polityka walutowa powróci jako temat debat gospodarczych poprzedzających tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Pekin postanowił utrzymać podstawy do kontrargumentów na spodziewaną krytykę.

Należy zwrócić uwagę, że krytyka ze strony Unii Europejskiej dotycząca sposobu w jaki Chiny obchodzą się z kursem walutowym i własnością intelektualną od dłuższego czasu ucichła, po tym jak Pekin wielokrotnie obiecywał wsparcie dla inwestycji i obligacji państw członkowskich strefy euro. Chiny mogą jeszcze pozyskać przychylność USA i Kanady poprzez dalsze wsparcie we wzmacnianiu rezerw Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 25% wzrost wartości RMB w relacji do USD od 2005 roku utrzymuje się dzięki dobrej koniunkturze na rynkach towarowych i kapitałowych oraz w handlu. Patrząc na przyszłość – rynki powinny oczekiwać kolejnego 5-7% spadku do końca pierwszego kwartału 2013.

Komitet Operacji Otwartego Rynku i „Operacja Twist II”

W tym tygodniu w swoim oświadczeniu Komitet Operacji Otwartego rynku najprawdopodobniej potwierdzi kontynuację poprawy na amerykańskim rynku pracy, jednocześnie dodając, że należy zrobić jeszcze więcej w tym kierunku. Każdy wyraźniejszy przejaw optymizmu będzie traktowany przez rynki jako kolejny krok w stronę sterylizowanego skupu aktywów, który może być interpretowany jako „Operacja Twist II”. Rynki oraz FED są w pełni świadome, że bezpośrednia operacja trzeciego luzowania ilościowego (QE3) zainicjuje odnowioną słabość dolara, w dalszej kolejności podnosząc ceny energii w roku wyborczym co w najgorszym razie wywoła krytykę ze strony krajów wschodzących: Chin i Brazylii w kwestii nowej wojny walutowej.

Oczekuje się, że wtorkowe oświadczenie Komitetu wywoła pozytywne nastawienie do dolara.

EUR/USD i różnicowanie rentowności

W momencie gdy FED nieprzerwanie ogłasza wzrostowy trend w zatrudnieniu oraz szczyty w wynikach sprzedaży detalicznej (spodziewane wtorkowe dane), a EBC uzależnił banki strefy euro od 3 letnich pożyczek, możliwe jest, że rynki doprowadzą do zwiększenia zróżnicowania stóp procentowych w stronę dolara. Taka sytuacja wpływa na spread rentowności niemieckich i amerykańskich 10-letnich obligacji amerykańskich (8 miesięczne minimum -0,23%). W konsekwencji kurs pary EUR/USD może zacząć się poruszać zgodnie ze zmieniającym się zróżnicowaniem stóp procentowych (stopa 10 letnia i 3 miesięczny LIBOR) by stopniowo osiągnąć poziom 1,25 do połowy drugiego kwartału.

Ashraf Laidi
Główny Strateg
City Index

Udostępnij artykuł: