Czym zajmuje się rynek?

Finanse i gospodarka

Ostatnie komentarze chińskiego banku centralnego na temat przyszłej wartości waluty oraz uciekania się do kursu walutowego jako narzędzia polityki pieniężnej miały na celu zapewnienie Waszyngtonu i zagranicznych posiadaczy obligacji nominowanych w chińskiej walucie o utrzymaniu ich wartości pomimo pierwszej od 5 lat perspektywy wzrostu PKB poniżej 8% oraz najniższej wartości wskaźnika cen detalicznych (CPI) od 18 miesięcy.

Ostatnie komentarze chińskiego banku centralnego na temat przyszłej wartości waluty oraz uciekania się do kursu walutowego jako narzędzia polityki pieniężnej miały na celu zapewnienie Waszyngtonu i zagranicznych posiadaczy obligacji nominowanych w chińskiej walucie o utrzymaniu ich wartości pomimo pierwszej od 5 lat perspektywy wzrostu PKB poniżej 8% oraz najniższej wartości wskaźnika cen detalicznych (CPI) od 18 miesięcy.

Celem tych wypowiedzi było również kształtowanie oczekiwań rynkowych co do początku dalszej obniżki wskaźnika rezerw obowiązkowych. Chiny z konsekwencją stosowały stopy procentowe na zmianę z kursem walutowym by sterować polityką pieniężną i zagraniczną dla celów gospodarczych i politycznych. Gdy zorientowano się, że polityka walutowa powróci jako temat debat gospodarczych poprzedzających tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Pekin postanowił utrzymać podstawy do kontrargumentów na spodziewaną krytykę.

Należy zwrócić uwagę, że krytyka ze strony Unii Europejskiej dotycząca sposobu w jaki Chiny obchodzą się z kursem walutowym i własnością intelektualną od dłuższego czasu ucichła, po tym jak Pekin wielokrotnie obiecywał wsparcie dla inwestycji i obligacji państw członkowskich strefy euro. Chiny mogą jeszcze pozyskać przychylność USA i Kanady poprzez dalsze wsparcie we wzmacnianiu rezerw Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 25% wzrost wartości RMB w relacji do USD od 2005 roku utrzymuje się dzięki dobrej koniunkturze na rynkach towarowych i kapitałowych oraz w handlu. Patrząc na przyszłość - rynki powinny oczekiwać kolejnego 5-7% spadku do końca pierwszego kwartału 2013.

Komitet Operacji Otwartego Rynku i "Operacja Twist II"

W tym tygodniu w swoim oświadczeniu Komitet Operacji Otwartego rynku najprawdopodobniej potwierdzi kontynuację poprawy na amerykańskim rynku pracy, jednocześnie dodając, że należy zrobić jeszcze więcej w tym kierunku. Każdy wyraźniejszy przejaw optymizmu będzie traktowany przez rynki jako kolejny krok w stronę sterylizowanego skupu aktywów, który może być interpretowany jako "Operacja Twist II". Rynki oraz FED są w pełni świadome, że bezpośrednia operacja trzeciego luzowania ilościowego (QE3) zainicjuje odnowioną słabość dolara, w dalszej kolejności podnosząc ceny energii w roku wyborczym co w najgorszym razie wywoła krytykę ze strony krajów wschodzących: Chin i Brazylii w kwestii nowej wojny walutowej.

Oczekuje się, że wtorkowe oświadczenie Komitetu wywoła pozytywne nastawienie do dolara.

EUR/USD i różnicowanie rentowności

W momencie gdy FED nieprzerwanie ogłasza wzrostowy trend w zatrudnieniu oraz szczyty w wynikach sprzedaży detalicznej (spodziewane wtorkowe dane), a EBC uzależnił banki strefy euro od 3 letnich pożyczek, możliwe jest, że rynki doprowadzą do zwiększenia zróżnicowania stóp procentowych w stronę dolara. Taka sytuacja wpływa na spread rentowności niemieckich i amerykańskich 10-letnich obligacji amerykańskich (8 miesięczne minimum -0,23%). W konsekwencji kurs pary EUR/USD może zacząć się poruszać zgodnie ze zmieniającym się zróżnicowaniem stóp procentowych (stopa 10 letnia i 3 miesięczny LIBOR) by stopniowo osiągnąć poziom 1,25 do połowy drugiego kwartału.

Ashraf Laidi
Główny Strateg
City Index

Udostępnij artykuł: