Czynniki globalne głównymi determinantami na krajowym rynku stopy procentowej w najbliższych dniach

Komentarze ekspertów

Na rynku stopy procentowej koniec zeszłego tygodnia przyniósł wyraźne uspokojenie sytuacji zarówno na świecie jak i w kraju. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w piątek wyraźnie wyhamowały, czemu sprzyjało odreagowanie na rynku ropy naftowej, a także publikacja danych nt. amerykańskiego PKB za IV kw. 2014 r., które okazały się nieco niższe od oczekiwań rynkowych.

Na rynku stopy procentowej koniec zeszłego tygodnia przyniósł wyraźne uspokojenie sytuacji zarówno na świecie jak i w kraju. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w piątek wyraźnie wyhamowały, czemu sprzyjało odreagowanie na rynku ropy naftowej, a także publikacja danych nt. amerykańskiego PKB za IV kw. 2014 r., które okazały się nieco niższe od oczekiwań rynkowych.

W efekcie rentowności amerykańskich Treasuries spadły o 5 pb do 1,95%. Obniżyły się również nieznacznie kwotowania niemieckich papierów, wspierane skupem aktywów przez EBC. Mimo tych pozytywnych zmian na rynku globalnym w Polsce nie doszło do silniejszych zmian notowań. W kraju negatywny wpływ na wyceny mogła mieć deprecjacja złotego, którego kurs w relacji do euro wzrósł powyżej 4,10.

Spodziewamy się, że w najbliższych dniach zmiany notowań na rynku stopy procentowej będą determinowane głównie czynnikami globalnymi. W Polsce w tym tygodniu planowana jest jedynie publikacja indeksu PMI dla Polski.Biorąc pod uwagę ostatnie pozytywne tendencje zachodzące w gospodarce spodziewać się można pozytywnego odczytu, co będzie negatywnie oddziaływało na krótki koniec krzywej dochodowości.

We wtorek Ministerstwo Finansów powinno ogłosić harmonogram podaży papierów skarbowych w kwietniu oraz w całym II kw. 2015 r. Zgodnie z planem Ministerstwo Finansów w 2015 r. ma pozyskać środki w wysokości 154,8 mld PLN. Na koniec I kw. 2015r. stopień realizacji potrzeb pożyczkowych wzrósł do blisko 54%. Spodziewamy się, że MF będzie dążyło do wcześniejszej realizacji potrzeb tak, aby już w październiku rozpocząć prefinansowanie potrzeb przyszłorocznych (podobnie było też w zeszłym roku - resort finansów rozpoczął prefinansowanie na przełomie września i października). W pierwszych trzech miesiącach tego roku MF średnio w miesiącu plasowało papiery o wartości 11 mld PLN.

Zakładając, że w sierpniu wartość podaży zostanie mocno ograniczona, spodziewamy się miesięcznych podaży blisko 9-10 mld PLN. Niemniej w kwietniu podaż może wyraźnie wzrosnąć ze względu na wykup papierów serii PS0415 i wypłatę odsetek. Mimo wzrostu podaży spodziewamy się napływu netto środków na rynek, co powinno wspierać notowania papierów skarbowych.

150330.stopa.procentowa.01.550x

150330.stopa.procentowa.02.550x

 

150330.stopa.procentowa.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: