Czynniki społeczne i zielony ład, GPW i EBOR wydadzą przewodnik dla spółek giełdowych

Firma / Z rynku

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nawiązały współpracę w zakresie wsparcia spółek w procesie raportowania czynników ESG. Do 17 lipca 2020 r. EBOR zbiera oferty firm doradczych, posiadających doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, na realizację projektu.

ESG, Zielony Ład
Fot. stock.adobe.com / wladimir1804

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nawiązały współpracę w zakresie wsparcia spółek w procesie raportowania czynników ESG. Do 17 lipca 2020 r. EBOR zbiera oferty firm doradczych, posiadających doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, na realizację projektu.

#MarekDietl: Wielu globalnych inwestorów już się przekonało, że zrównoważony rozwój i rosnące zyski wzajemnie nie wykluczają się #ESG #ZielonyŁad @GPW_WSExchange @EBRD

Wspólny projekt EBOR i GPW polega na opracowaniu ujednoliconych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Europejskim Zielonym Ładem) wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG przez spółki giełdowe.

Skrót ESG to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G).

Jego celem jest opracowanie dokumentu określającego spójne ramy raportowania, które pomogą spółkom w procesie udostępniania informacji o swoich działaniach i danych w zakresie ESG, posiadających walory użytkowe w procesie inwestycji na rynku kapitałowym.

‒ Globalnie, wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy ETF ESG wyniosła na koniec maja rekordowe 82 mld dolarów, o 10% więcej niż w kwietniu. Ta polityka inwestycyjna z peryferyjnej przeszła do głównego nurtu rynków kapitałowych.

Wielu globalnych inwestorów już się przekonało, że zrównoważony rozwój i rosnące zyski wzajemnie nie wykluczają się. Powstają kolejne badania, które wskazują, że uwzględnienie czynników ESG zwiększa odporność portfela na zawirowania i szoki w gospodarce.

Pandemia Covid-19 jeszcze bardziej przyspieszyła rozwój inwestowania odpowiedzialnego społecznie – szczególnie na rozwiniętych rynkach kapitałowych – mówi Marek Dietl, Prezes GPW.

Czytaj także: ESMA przyjęła strategię w sprawie zrównoważonego finansowania

Międzynarodowe konsorcjum opracuje raport

W celu realizacji projektu EBOR wyłoni w przetargu publicznym konsorcjum składające się z  ekspertów z doświadczeniem międzynarodowym i lokalnym w obszarze zrównoważonego rozwoju, rynków finansowych oraz zagadnień ESG. We współpracy z GPW wybrany podmiot opracuje raport, zawierający wytyczne wraz z rekomendacjami dotyczącymi raportowania czynników ESG.

Wytyczne te będą zgodne z istniejącymi przepisami prawa krajowego i UE. Wyłoniony podmiot przeprowadzi też działania budujące świadomość dotyczącą zagadnień ESG. Oferty zainteresowanych udziałem w postępowaniu EBOR przyjmowane są do 17 lipca br. do godz. 18.00.

– Wspieranie zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju jest dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprawą priorytetową. Od 29 lat, w Polsce oraz w innych krajach działalności Banku, realizujemy projekty, które łączą w sobie elementy: inwestycji finansowych, zaangażowania doradczego oraz wsparcia merytorycznego.

Tylko w ubiegłym roku ponad 62% naszego finansowania było finansowaniem projektów zielonych. Transparentność spółek oraz dostęp do regularnych raportów dot. czynników ESG są potrzebne aby móc rozwijać nowoczesne rynki kapitałowe oraz finansować zieloną gospodarkę.

W ramach współpracy z GPW, EBOR wesprze zintegrowane raportowanie dot. ESG oraz rozwój zrównoważonych rynków kapitałowych, zgodnie z regulacjami UE i potrzebami inwestorów – zaznacza Grzegorz Zieliński, Dyrektor Regionalny na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie, EBOR.

Czytaj także: Zielone finanse: mimo ryzyka banki nie mają alternatywy

Environmental, Social and Corporate Governance

Czytaj także: Inwestowanie ekologiczne i odpowiedzialne, skromna oferta polskiego rynku finansowego

W przeprowadzonym w październiku 2019 r. przez GPW badaniu wśród uczestników rynku kapitałowego o wpływie czynników ESG na decyzje inwestycyjne, aż 88% ankietowanych uważa, że spółki, których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowane jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej.

Szczegóły dotyczące trwającego przetargu dla firm i zespołów doradczych są dostępne na stronie EBOR

Udostępnij artykuł: