„Czysta Energia Zysku” po raz drugi z 21-proc. premią

Finanse i gospodarka

Produkt inwestycyjny "Czysta Energia Zysku" ponownie wypracował dla swoich klientów ponad 21 proc. premii, co w skali roku stanowi ponad 10,5 proc. zysku. VI edycja tego produktu, przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A we współpracy z BOŚ Bank S.A. była ofertą o 2-letnim horyzoncie inwestycyjnym gwarantującą pełną ochronę zainwestowanego kapitału.

“Czysta Energia Zysku” oferowana była w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Zysk z inwestycji zależał od notowań pięciu spółek związanych z sektorem ekologicznych źródeł energii: Renewable Energy Corp ASA, Nextera Energy Inc, Koninklijke Philips Electronics N.V., Veolia Environment oraz Vestas Wind Systems A/S. Produkt oparty był na opcji autocall, pozwalającej na wcześniejsze zakończenie ubezpieczenia i wypłatę 100 proc. wpłaconej składki oraz premii. 

VI subskrypcja “Czystej Energii Zysku” dostępna była w sprzedaży od 29.03.2012 r. do 11.05.2012 r. w placówkach BOŚ Bank S.A. Umowa ubezpieczenia zawierana była na okres 24 miesięcy. Klient otrzymywał gwarancję 100 proc. zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia oraz był zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Produkt wypracował dla klientów tak wysoki zysk już po raz drugi z rzędu. Poprzednia edycja (V subskrypcja) dostępna była w oddziałach BOŚ Banku w okresie od 16.01.2012 r. do 24.02 2012 r. i również zakończyła się dla inwestorów premią na poziomie 21,2 proc., uzyskaną w ciągu 2 lat.

Źródło: TU na Życie Europa S.A.

Udostępnij artykuł: