„Czyste powietrze”: BOŚ Bank podpisał porozumienie ws. przyjęcia i realizacji programu

Czysty zysk

Prezes Banku Ochrony Środowiska podpisał w czwartek, wspólnie z prezesem zarządu NFOŚiGW i prezesami WFOŚiGW, porozumienie dotyczące realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi ponad 100 mld zł.

Prezes Banku Ochrony Środowiska podpisuje porozumienie dotyczące realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”
Fot. Materiały prasowe BOŚ Banku

Prezes Banku Ochrony Środowiska podpisał w czwartek, wspólnie z prezesem zarządu NFOŚiGW i prezesami WFOŚiGW, porozumienie dotyczące realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi ponad 100 mld zł.

Na realizację złożeń programu #Czystepowietrze zostanie przeznaczone łącznie ponad 100 mld zł, z czego w formie bezzwrotnych dotacji 63 mld zł #BOŚBank @BOS__Bank

- Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia udzielił na cele związane z ochrona atmosfery kredytów o łącznej wartości 12,6 mld zł. Bazując na swoim doświadczeniu w finansowaniu proekologicznych inwestycji, będziemy aktywnie wspierać program „Czyste powietrze”. Wspólnie z partnerami programu, zakładamy, że w trakcie jego trwania pomożemy poprawić efektywność energetyczną do 4 mln domów jednorodzinnych, wymienimy 3 mln kotłów starej generacji oraz zamontujemy ponad milion niskoemisyjnych, innowacyjnych źródeł ciepła – powiedział prezes Banku Ochrony Środowiska, Bogusław Białowąs.Celem priorytetowego programu rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, który będzie realizowany  w latach 2018 - 2029, jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Według raportu Instytutu Ekonomii Środowiska w Polsce, aż 3,8 mln, czyli 70 proc. domów jednorodzinnych ogrzewanych jest węglem, w tym ok. 1,5 mln kotłów to stare kotły zasypowe, z których 2/3 ma 10 lat lub więcej. Systemy ogrzewania oraz nieszczelne instalacje energetyczne są główną przyczyną tzn. niskiej emisji, która najbardziej przyczynia się do pogarszającej się jakości powietrza w Polsce.

Ponad 100 mld zł na realizację założeń programu

Na realizację złożeń programu zostanie przeznaczone łącznie ponad 100 mld zł, z czego w formie bezzwrotnych dotacji 63 mld zł. Wnioski o dofinansowanie na działania związane z wymianą ciepła starej generacji na nowoczesne, bardziej wydajne i przyjazne środowisku rozwiązania oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków będzie można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielem budynku.- Ochrona atmosfery, promocja zielonej energii oraz wspieranie inwestycji zmniejszających problem smogu są jednymi z ważniejszych działań w misji Banku Ochrony Środowiska. Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który dysponuje kadrą doświadczonych inżynierów ekologii, wspierających wszystkie finansowane przez Bank projekty. Beneficjentom programów NFOŚiGW zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz pożyczki o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym nie więcej niż WIBOR 3M + 0,7%  -  dodaje  Bogusław Białowąs.Do tej pory wartość inwestycji proekologicznych wykonanych od 1991 r. do końca 2017 r., współfinansowanych kredytami inwestycyjnymi w BOŚ w dziedzinie ochrony atmosfery wyniosła ponad 37 mld zł. 
Udostpnij artyku: