Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna – jak wykorzystać?

ESG / Finanse osobiste

Program „Czyste powietrze” i podatkowa ulga termomodernizacyjna - o rządowych pomysłach na poprawę jakości powietrza w Polsce pisze Klaudia Jastrzębska z Centrum AMRON

Program „Czyste powietrze” i podatkowa ulga termomodernizacyjna - o rządowych pomysłach na poprawę jakości powietrza w Polsce pisze Klaudia Jastrzębska z Centrum AMRON

Klaudia Jastrzębska: Program wprowadzony przez Rząd już od chwili uruchomienia cieszy się dużym zainteresowaniem #CentrumAmron @NFOSiGW @BOS__Bank

103 mld złotych na czyste powietrze

We wrześniu 2018 roku został uruchomiony priorytetowy program o nazwie „Czyste powietrze”, który ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji pochodzących z wykorzystywania w domach jednorodzinnych przestarzałych pieców oraz słabej jakości paliwa stałego.Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Realizacja programu została przewidziana na lata 2018-2029 (podpisywanie umów do 31.12.2027 r.), a budżet na ten cel wynosi 103 mld złotych.Jednym z głównych czynników powodujących smog jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.Wymiana systemu ogrzewania nie jest działaniem wystarczającym – razem z wymianą pieca należy wykonać odpowiednią izolację domu, tak aby całe ciepło nie wydostawało się szybko na zewnątrz.Wymiana systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynku pozwalają zmniejszyć wydatki na ogrzewanie.

Na co dofinansowanie?

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program dla właścicieli domów

Program „Czyste powietrze” kierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych już wybudowanych oraz domów jednorodzinnych będących w trakcie budowy. Osoby korzystające z programu mogą zyskać zwrot części kosztów.Maksymalny koszt, na podstawie którego wyliczana jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. złotych. Jeżeli wskazany koszt zostanie przekroczony, nadwyżkę można sfinansować z pożyczki. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 tys. złotych. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.TABELA 1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH DLA OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z PODATKOWEJ ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ, BO NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PIT LUB BUDUJĄ DOMY JEDNORODZINNE
grupakwota miesięcznego dochodu na osobę w złdotacja (% kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
Ido 600do 90%do 10%
II601-800do 80%do 20%
III801-1000do 70%do 30%
IV1001-1200do 60%do 40%
V1201-1400do 50%do 50%
VI1401-1600do 40%do 60%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%
źródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko

Ulga podatkowa

Kolejną formą wsparcia jest podatkowa ulga termomodernizacyjna, która skierowana jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych o dochodach powyżej 1 600 zł na osobę. Obowiązująca od 2019 r. ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można przez trzy lata odliczyć od dochodu nawet 53 tys. zł.Czytaj także: Wymiana pieca: Czyste Powietrze i BOŚ pomogąTABELA 2. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ RÓWNIEŻ Z PODATKOWEJ ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ
grupakwota miesięcznego dochodu na osobę w złdotacja (% kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)roczny dochód wnioskodawcy w zł
Ido 600do 90%nie dotyczy
II601-800do 80%nie dotyczy
III801-1000do 67%nie dotyczy
IV1001-1200do 55%nie dotyczy
V1201-1400do 43%nie dotyczy
VI1401-1600do 30%nie dotyczy
VIIpowyżej 1600do 18%do 85 528
do 15%od 85 529 do 125 528
0powyżej 125 528
źródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko Wnioski o dofinansowanie należy składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwych dla lokalizacji budynku objętego termomodernizacją.Istotnym elementem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest również ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zmienia zakres przedmiotowy ustawy z 21 listopada 2008 roku.Celem nowelizacji jest stworzenie podstaw prawnych do pilotażowego przetestowania programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych będących własnością osób ubogich energetycznie.Działanie programu jest oparte na ścisłej współpracy między Radą Ministrów a samorządami gminnymi. Według twórców programu, dopiero działania polegające na uruchomieniu programu termomodernizacji domów jednorodzinnych razem z wymianą źródeł ciepła na takie, które będą odpowiadały wyznaczonym standardom emisyjnym, umożliwią poprawę jakości powietrza w Polsce.W ustawie zostały zdefiniowane nowe pojęcia, tj.:
 1. Przedsięwzięcie niskoemisyjne – działanie, które ma na celu przygotowanie i realizację ulepszenia powodującego:
  1. wymianę urządzeń lub systemów ogrzewających domy jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych,
  2. likwidację urządzeń, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych oraz przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  3. zmniejszenie zapotrzebowania budynku jednorodzinnego na ciepło grzewcze.
 2. Standardy niskoemisyjne – wymagania, które spełniają urządzenia lub systemy grzewcze ogrzewające budynki mieszkalne jednorodzinne lub systemy podgrzewające wodę użytkową w tych budynkach, wynikające z aktów prawnych (rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy, rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, akty prawa miejscowego).
Program wprowadzony przez Rząd już od chwili uruchomienia cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest to program, który ma na celu ochronę środowiska, powiększenie domowego budżetu dzięki oszczędnościom wynikającym z wykonanej termomodernizacji oraz poprawę warunków panujących w budynku.
Klaudia Jastrzębska

Fot. Centrum AMRON

Klaudia Jastrzębska Analityk Rynku Nieruchomości Centrum AMRONe-mail: klaudia.jastrzebska@amron.plwww.amron.pl
Źródło: Centrum AMRON
Udostępnij artykuł: