„Czyste Powietrze”: samorządy muszą mieć rejestry budynków objętych programem

Czysty zysk / Inwestycje / Nieruchomości

Jacek Furga, Prezes Zarządu CPBiI Sp. z o.o.
Jacek Furga, Prezes Zarządu CPBiI Sp. z o.o. Fot. aleBank.pl

O tym, jak Centrum AMRON i jego baza informacji może być wykorzystana przy przyspieszeniu i optymalizacji kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” przez samorządy − mówi w rozmowie dla portalu aleBank.pl Jacek Furga, Prezes Zarządu CPBiI Sp. z o.o.

#JacekFurga: Samorządy są zobligowane do tworzenia własnych rejestrów i aplikacji do monitorowania przebiegu realizacji programu „Czyste Powietrze”. AMRON może prowadzić dla samorządu tego typu rejestrację #CzystePowietrze #Samorządy #AMRON @NFOSiGW

Robert Lidke: Rządowy program „Czyste Powietrze” zobowiązuje samorządy do prowadzenia ewidencji nieruchomości, które powinny być objęte tym programem, a także zakłada monitorowanie przez lokalne władze efektów ekologicznych wprowadzonych modernizacji w tych obiektach. Czy system AMRON mógłby pomóc samorządom w realizacji tego zadania?

Dr Jacek Furga: Wstępnie taką propozycję zgłosił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz na spotkaniu z samorządowcami i z Zarządem NFOŚiGW.

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) to międzybankowa, wystandaryzowana baza danych o nieruchomościach, ich cenach i wartościach.

W bazie gromadzone są informacje dotyczące charakterystyki nieruchomości, ich lokalizacji oraz informacje dotyczące cen transakcyjnych z aktów notarialnych, wartości z wycen, ofert lub innych w pełni weryfikowalnych źródeł.

Mamy już zarejestrowanych w systemie 440 tys. domów jednorodzinnych. Z reguły tych, które były przedmiotem kredytowania i finansowania w ostatnich kilkunastu latach. Należy założyć, że w tych budynkach będzie dochodziło do instalowania np. baterii fotowoltaicznych, pomp ciepła czy też do  wymiany pieców.

Dołożenie informacji  o wprowadzonych w budynku udoskonaleniach do innych posiadanych przez nas danych  takich jak m.in. powierzchnia użytkowa, wartość transakcyjna,  koszty budowy, wycena operatu szacunkowego będzie służyło prawidłowym  wycenom  budynków – co jest ważne także z punktu widzenia ich właścicieli.

Czytaj także: Banki chcą uczestniczyć w programach Czyste Powietrze i Mój Prąd

 

Jak efektywność ekologiczna budynku wpływa na zmianę jego wartości?

− Podnosi jego wartość, ponieważ są niższe koszty eksploatacji. Chociażby w obszarze korzystania z energii elektrycznej zewnętrznej czy z ogrzewania.

Opierając się na posiadanych przez nas danych możemy więc zaoferować samorządom i NFOŚiGW gotowe rozwiązanie czyli już funkcjonujący rejestr, w którym w sposób prosty, poprzez łącza internetowe, każdy użytkownik – w tym przypadku urzędnik samorządowy, który otrzyma od nas pełnomocnictwo, login będzie mógł te dane uzupełnić.

W ten sposób i samorząd, i NFOŚiGW będą mieć  mapę potrzeb modernizacyjnych budynków w Polsce, a także swoisty miernik efektów przeprowadzonych działań proekologicznych.

Jak może być mierzona w systemie AMRON skuteczność podjętych działań proekologicznych w objętych systemem budynkach?

Momentem weryfikacji tego, na ile była skuteczna modernizacja budynku będą świadectwa energetyczne. Ale są jeszcze inne sposoby mierzenia tej efektywności. Program przewiduje dokonywanie systematycznych pomiarów.

Jednak my nie mamy w tej chwili możliwości przeprowadzania takich badań samodzielnie.  Ale  dzięki współpracy  z NFOŚiGW nasi rzeczoznawcy majątkowi mogliby dostać takie uprawnienia. Obecnie to oni badają budynki i wystawiają im certyfikaty energetyczne. Wyobrażam sobie, że mogliby też systematycznie monitorować spadek niskiej emisji.

Dla podniesienia wartości bazy AMRON ważne jest, aby wprowadzano do niej informacje o tym, że budynki, które są już zarejestrowane w systemie zostały zmodernizowane. Czyli najlepiej, aby to samorządy informowały AMRON o tym, co się zmieniło w budynkach na ich terenie. Jak by to  mogło wyglądać?

To by się odbywało w formule zapisywania samego zdarzenia. Czyli wchodząc do bazy AMRON urzędnik musiałby wybrać adres nieruchomości, z reguły ta nieruchomość już jest w rejestrze, i dodawałby następne pola, że nastąpiła np. wymiana pieca, czy zainstalowano fotowoltaikę i następnie dodawałby inne uzgodnione wspólnie  parametry.

Czytaj także: „Czyste powietrze” jak 500+. Wnioski przez bankowość elektroniczną

 

Czy w ten sposób mogłyby też trafić do bazy AMRON budynki, których budowa lub zakup nie były w ciągu ostatnich kilkunastu lat finansowane kredytem? Czyli czy mogłyby do bazy trafić stare domy?

− Mogłyby, ale wtedy wymagalibyśmy jakiejś wstępnej oceny wartości, żeby potem można było zmierzyć jakie zmiany będą zachodziły w wartości obiektu. Ale to możemy zrobić poprzez naszych rzeczoznawców majątkowych.

Czyli decyzję w sprawie korzystania z bazy AMRON w tym zakresie musi podjąć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

NFOŚiGW albo pojedyncze samorządy. Ponieważ samorządy są zobligowane w ramach programu „Czyste Powietrze” do tworzenia własnych rejestrów i aplikacji do monitorowania przebiegu realizacji programu. I jak sygnalizują wójtowie i burmistrzowie  niektórych mniejszych miejscowości, koszt takiej aplikacji i jej prowadzenia może sięgać nawet 100 tys. złotych.

A my moglibyśmy za dużo mniejszą opłatą prowadzić dla samorządu tego typu rejestrację i monitorować przedsięwzięcia ekologiczne opierając się na danych  zbieranych przez pracowników samorządowych.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: