Dalsza niepewność. Złoty stabilniejszy.

Komentarze ekspertów

Na rynek nie napływa wiele nowych informacji. Utrzymuje się niepewność związana z sytuacją Grecji, co szkodzi europejskiej walucie. Złoty natomiast stabilniejszy. Może dziś dalej odzyskiwać straty, ale ponowny test poziomu 4,15 na EUR/PLN jest bardzo prawdopodobny.

Niewielkie zmiany na rynku złotego w połowie tygodnia. Kurs EUR/PLN oddalił się od 4,15, a CHF/PLN od psychologicznej bariery 4,00. USD/PLN, dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi na dolara na świecie, pozostał wysoko, ale po przetestowaniu 3,80, spadł poniżej tej bariery. Obligacje utrzymują się w spadkowej trajektorii, tak jak Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Podobne tendencje obserwujemy na peryferyjnych rynkach strefy euro, gdzie również dominują spadki cen akcji i obligacji.

Przed nami ponownie sesja z niewielką dawką nowych informacji z gospodarek. Dziś spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych Grupy G7. Dla funta ważna będzie publikacja zrewidowanego wyniku gospodarki za I kw. (PKB). Z Europy warto odnotować wartości indeksów zaufania komisji Europejskiej. Po południu mniej istotne odczyty w USA (cotygodniowe zasiłki dla bezrobotnych oraz indeks podpisanych umów kupna domu).

Kluczowa pozostaje kwestia Grecji, której został tydzień na podpisanie porozumienia i wypłatę obiecanych pieniędzy w ramach programu pomocy (7,2 mld EUR) przed pierwszym z kilku terminów spłaty pożyczki do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW, łącznie 1,6 mld EUR). Wspólna waluta jest wyraźnie dołowana niepewnością związaną z przyszłością Hellady w unii monetarnej. Kurs EUR/USD jest na najniższym poziomie od miesiąca i bliżej 12-letnich dołków (1,05), niż szczytowych wartości z fali korekcyjnego odbicia (1,15) zakończonej w połowie maja. Pojawiają się co prawda pozytywne sygnały (o wypracowywaniu roboczego porozumienia, zmniejszeniu oczekiwanej przez wierzycieli nadwyżki w budżecie), jednak problemem pozostają długoterminowe kwestie reform strukturalnych (głównie dotyczące systemu emerytalnego). Wciąż daleko do finalizacji rozmów. Większość obserwatorów wskazuje, że tylko całkowita kapitulacja premiera A. Ciprasa jest w stanie dać umowę przed pierwszym terminem płatności rady do MFW (5 czerwca).

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: