Dalsza poprawa nastrojów. Przyspieszenie po Fed?

Komentarze ekspertów

Wizja rozszerzenia działań stymulujących ze strony EBC spowodowała wyhamowanie przeceny akcji, walut emerging markets oraz spadku dochodowości obligacji. M. Draghi i koledzy dostrzegli wzmożone zagrożenia dla odbicia inflacji i utrzymania trajektorii wzrostu gospodarczego. Odniosą się do nich zapewne również przedstawiciele Fed w środowym komunikacie po posiedzeniu. Oddalona zostanie perspektywa podwyżek stóp procentowych, co naszym zdaniem wywoła trwałe odreagowanie na rynkach.

Wizja rozszerzenia działań stymulujących ze strony EBC spowodowała wyhamowanie przeceny akcji, walut emerging markets oraz spadku dochodowości obligacji. M. Draghi i koledzy dostrzegli wzmożone zagrożenia dla odbicia inflacji i utrzymania trajektorii wzrostu gospodarczego. Odniosą się do nich zapewne również przedstawiciele Fed w środowym komunikacie po posiedzeniu. Oddalona zostanie perspektywa podwyżek stóp procentowych, co naszym zdaniem wywoła trwałe odreagowanie na rynkach.

Koniec tygodnia przyniósł dalszą poprawę nastrojów w reakcji na zapowiedzi prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) M. Draghiego o możliwym złagodzeniu polityki pieniężnej. Europejskie giełdy odnotowały największy od 2011 r. dwudniowy skok indeksów, a jednodniowe odbicie cen ropy naftowej zbliżyło się do dwucyfrowego wyniku. Zyskiwały także waluty krajów rozwijających się. Złoty na 5 groszy oddalił się o bariery 4,50 za euro.

Rozpoczynające się tydzień zapowiada kontynuację pozytywnych trendów w nastawieniu do ryzyka. Giełdy w Azji zamknęły się na plusach. Rosną rentowności obligacji i waluty emerging markets. Kluczowe wydarzenie na rynkach będzie miało miejsce w środę. Pierwsze w tym roku spotkanie przeprowadzi Rezerwa Federalna. Spodziewamy się, że wzorem EBC, Fed odniesie się w swoim komunikacie do bieżącej sytuacji rynkowej oraz pogorszonych w ostatnim czasie perspektyw rozwoju gospodarki USA poprzez znaczne złagodzenie stanowiska w kwestii przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Zakładamy, że przekaz ze strony amerykańskiego banku centralnego jednoznacznie wskaże, że w marcu nie dojdzie do zacieśnienia polityki pieniężnej. Spodziewać się można także innych, gołębio brzmiących stwierdzeń, które utwierdzą w przekonaniu, że Fed nie będzie spieszył się z zacieśnianiem polityki monetarnej. Powinno to zostać pozytywnie przyjęte przez rynki.

Bazowo przyjmujemy, że od posiedzenia Fed rynki wejdą w dłuższą korektę znoszącą znaczną część przeceny obserwowanej od początku roku. W trwalszą tendencję zwyżkującą wejdzie również złoty. Trzy najbliższe sesje na rynku to, w naszej ocenie, ostatnia okazja do korzystnej zamiany waluty na rodzimą walutę w perspektywie dobrych kilku tygodni. Szczególnie dotyczy to amerykańskiego dolara.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: