Dalsza poprawa nastrojów. Przyspieszenie po Fed?

Komentarze ekspertów

Wizja rozszerzenia działań stymulujących ze strony EBC spowodowała wyhamowanie przeceny akcji, walut emerging markets oraz spadku dochodowości obligacji. M. Draghi i koledzy dostrzegli wzmożone zagrożenia dla odbicia inflacji i utrzymania trajektorii wzrostu gospodarczego. Odniosą się do nich zapewne również przedstawiciele Fed w środowym komunikacie po posiedzeniu. Oddalona zostanie perspektywa podwyżek stóp procentowych, co naszym zdaniem wywoła trwałe odreagowanie na rynkach.

Koniec tygodnia przyniósł dalszą poprawę nastrojów w reakcji na zapowiedzi prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) M. Draghiego o możliwym złagodzeniu polityki pieniężnej. Europejskie giełdy odnotowały największy od 2011 r. dwudniowy skok indeksów, a jednodniowe odbicie cen ropy naftowej zbliżyło się do dwucyfrowego wyniku. Zyskiwały także waluty krajów rozwijających się. Złoty na 5 groszy oddalił się o bariery 4,50 za euro.

Rozpoczynające się tydzień zapowiada kontynuację pozytywnych trendów w nastawieniu do ryzyka. Giełdy w Azji zamknęły się na plusach. Rosną rentowności obligacji i waluty emerging markets. Kluczowe wydarzenie na rynkach będzie miało miejsce w środę. Pierwsze w tym roku spotkanie przeprowadzi Rezerwa Federalna. Spodziewamy się, że wzorem EBC, Fed odniesie się w swoim komunikacie do bieżącej sytuacji rynkowej oraz pogorszonych w ostatnim czasie perspektyw rozwoju gospodarki USA poprzez znaczne złagodzenie stanowiska w kwestii przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Zakładamy, że przekaz ze strony amerykańskiego banku centralnego jednoznacznie wskaże, że w marcu nie dojdzie do zacieśnienia polityki pieniężnej. Spodziewać się można także innych, gołębio brzmiących stwierdzeń, które utwierdzą w przekonaniu, że Fed nie będzie spieszył się z zacieśnianiem polityki monetarnej. Powinno to zostać pozytywnie przyjęte przez rynki.

Bazowo przyjmujemy, że od posiedzenia Fed rynki wejdą w dłuższą korektę znoszącą znaczną część przeceny obserwowanej od początku roku. W trwalszą tendencję zwyżkującą wejdzie również złoty. Trzy najbliższe sesje na rynku to, w naszej ocenie, ostatnia okazja do korzystnej zamiany waluty na rodzimą walutę w perspektywie dobrych kilku tygodni. Szczególnie dotyczy to amerykańskiego dolara.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: