Dane a potem Minutes umacniają amerykańskie papiery

Komentarze ekspertów

Przez większą cześć środy mieliśmy do czynienia ze wzrostami dochodowości na bazowych rynkach długu. Wzrosty te były napędzane przez spadek ryzyka będący pochodną porannych plotek o bliskim osiągnięciu kompromisu w sprawie Grecji oraz oczekiwaniami na publikację Minutes Fed.

Przez większą cześć środy mieliśmy do czynienia ze wzrostami dochodowości na bazowych rynkach długu. Wzrosty te były napędzane przez spadek ryzyka będący pochodną porannych plotek o bliskim osiągnięciu kompromisu w sprawie Grecji oraz oczekiwaniami na publikację Minutes Fed.

W efekcie rentowności niemiecki i amerykańskich papierów 10Y wzrosły o 2-4 pb. W drugiej części dnia mieliśmy do czynienie ze zneutralizowaniem tego ruchu, w reakcji na słabsze dane z rynku nieruchomości oraz umiarkowanie dobre z przemysłu w USA. W konsekwencji rentowności US10Y spadły o 2 pb., zaś DE10Y wzrosły o 2 pb. przy względnie stabilnym zachowaniu krótkiego końca i środka amerykańskiej i niemieckiej krzywej oczekując na Fed.

Krajowe papiery notowały dalsze wzrosty rentowności w środę. Jakkolwiek dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej były nieco poniżej konsensusu, to dochodowości w reakcji na publikację danych spadły tylko nieznacznie. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 1,7% r/r, (vs. konsensus Reuters 1,8%) napędzana głównie przez sektora przetwórstwa przemysłowego (ten rósł w tempie 3,2% r/r). Wyniki produkcji przemysłowej tradycyjnie obciążały w dół takie sektory jak górnictwo oraz energetyka. W danych widać kontynuację poprawy, jeśli chodzi o większość branż eksportowych.  Dobry wynik odnotował także sektor produkujący materiały budowlane (tu produkcja wzrosła o 4,6% r/r, pomimo negatywnej kontrybucji dni roboczych). Również wyniki sprzedaży detalicznej w styczniu można uznać za umiarkowanie pozytywne, wbudowujące się w scenariusz dalszej systematycznej poprawy dynamiki popytu wewnętrznego. Powinno to przełożyć się na dalszy stopniowy wzrost stawek FRA, a także krótkiego końca i środka krzywej IRS/obligacji oraz zniechęcić RPP do głębszych niż 25 pb. cięć stóp procentowych. W skali całego dnia mieliśmy do czynienia z 3-6 punktowymi przesunięciami krzywej w górę w segmencie 5-10 lat i 1-2 punktowymi w krótkim końcu.

W czwartek rano spodziewamy się niewielkich spadków dochodowości (w ślad za korekcyjnymi zmianami papierów amerykańskich), w reakcji na łagodniejszy niż oczekiwano przekaz zwarty w protokole Fed. W Minutes zasugerowano, że wielu członków Fed gotowych jest do dłuższego utrzymywania stóp na bieżącym poziomie, pomimo zbilansowania ryzyk w gospodarce amerykańskiej.

W ciągu dnia oczekujemy stopniowego stabilizowania się wycen za sprawą publikacji tygodniowych informacji z rynku pracy w USA. W perspektywie końca tygodnia może czekać nas jeszcze jedna fala umiarkowanej wyprzedaży, dla której wyzwalaczem będzie piątkowa prezentacja wstępnych odczytów wskaźników PMI dla Eurostrefy.

 150219.pko.proc.01.400x150219.pko.proc.02.300x150219.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: