Dane BIK: Portret kredytobiorcy

Tylko u nas

Obraz kredytowy dorosłego PolakaZ danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2014 r. już co drugi dorosły Polak posiadał kredyt (15,3 mln). Wśród kredytobiorców więcej jest kobiet (51,1 proc.) niż mężczyzn (48,9 proc). Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, określani jako Pokolenie X - są to głównie mężczyźni (59 proc.). Zaś w pokoleniu seniorów dominującą grupę stanowią panie (62 proc.) wśród kredytobiorców.

Obraz kredytowy dorosłego PolakaZ danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2014 r. już co drugi dorosły Polak posiadał kredyt (15,3 mln). Wśród kredytobiorców więcej jest kobiet (51,1 proc.) niż mężczyzn (48,9 proc). Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, określani jako Pokolenie X - są to głównie mężczyźni (59 proc.). Zaś w pokoleniu seniorów dominującą grupę stanowią panie (62 proc.) wśród kredytobiorców.

 • Prawie co drugi Polak korzysta z kredytu, co stanowi 48,6% osób dorosłych (powyżej 18 roku życia)
 • Wśród kredytobiorców jest więcej  kobiet (51,1 %), niż mężczyzn (48,9%)
 • Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, czyli z pokolenia X
 • Kobiety są najbardziej aktywne kredytowo w pokoleniu seniorów urodzonych przed 1948 rokiem - 62%
 • Mężczyźni są najbardziej aktywni kredytowo w pokoleniu X - 59%

Poziom aktywności kredytowej według województw
Biegnąc wzrokiem po kredytowej mapie Polski, największą aktywność kredytobiorców można zauważyć wśród mieszkańców województwa lubuskiego (52,8 proc.) zaś najmniejsza uwidacznia się w województwie podlaskim, gdzie tylko 39,1% osób korzysta z kredytu. Jednocześnie dostrzegamy, iż średni poziom aktywności kredytowej jest znacznie wyższy na zachodzie Polski, w stosunku do wschodniej części kraju.

Analizując kredytobiorców pod względem płci, największą aktywność kobiet w zaciąganiu zobowiązań kredytowych obserwujemy właśnie w województwie lubuskim (52,1%) zaś  mężczyzn w województwie śląskim (54,5%). Biorąc pod uwagę ekonomiczno-polityczny podział społeczeństwa wynikający z uwarunkowań  historycznych, również obie płcie wykazują mniejszą aktywność kredytową na wschodzie Polski. Najrzadziej z kredytów korzystają kobiety w województwie podkarpackim (37,9%), a mężczyźni w województwie podlaskim (39,6%). Obserwujemy również, że w obu tych województwach jest najniższy poziom aktywności kredytowej bez względu na płeć.

 • Największa aktywność kredytobiorców ogółem dotyczy mieszkańców województwa lubuskiego, gdzie 52,8% korzysta z kredytu
 • Najmniejsza aktywność kredytobiorców ogółem dotyczy mieszkańców województwa podlaskiego, gdzie 39,1% korzysta z kredytu
 • Kobiety są najbardziej aktywne kredytowo w województwie lubuskim (52,1%), najmniej w województwie podkarpackim (37,9%)
 • Mężczyźni są najbardziej aktywni kredytowo w województwie śląskim (54,5%), najmniej w województwie podlaskim (39,6%)
 • Znacznie większa aktywność kredytowa występuje na zachodzie  Polski  w stosunku do wschodniej części kraju

Wpływ czynników demograficznych na dynamikę aktywności kredytowej Polaków
Mając na uwadze wpływ czynników demograficznych na dynamikę aktywności kredytowej Polaków, wyraźnie pokolenie X uwidacznia swoją największą aktywność w zakresie zaciąganych kredytów, szczególnie w województwie mazowieckim wśród kobiet, zaś w województwie wielkopolskim wśród mężczyzn. Jest to jednocześnie pokolenie najbardziej aktywne zawodowo. Na tak wysoki poziom ukredytowienia może wpływać fakt, iż jest to okres kiedy najczęściej podejmujemy decyzję o zakupie własnego mieszkania czy podejmujemy ryzyko inwestycyjne z zewnętrznych źródeł finansowania. W związku z przesunięciem się wieku życia na własny rachunek na późniejszy, w sferze zawierania zobowiązań kredytowych obserwujemy, że najmniej aktywne kredytowo jest właśnie najmłodsze pokolenie Y.

1. Pokolenie Y urodzone w latach 1982-1995 - najmniej aktywna kredytowo grupa - 37,4%

 • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie warmińsko mazurskim i wielkopolskim - 45%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim - 31%
 • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie lubuskim i dolnośląskim - 40%, najmniejsza w województwie podkarpackim - 26%

2. Pokolenie X - urodzone w latach 1967-1981- najbardziej aktywna kredytowo grupa - 58%

 • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie wielkopolskim - 64%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim - 48%
 • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie mazowieckim - 62%, najmniejsza w województwie podkarpackim - 46%

3. Pokolenie dojrzałe - urodzone w latach 1948-1966

 • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie śląskim - 61%, najmniejsza w województwie podlaskim i świętokrzyskim - 43%
 • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie lubuskim i dolnośląskim - 60%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim - 43%

4. Pokolenie seniorów - osoby urodzone przed 1948 rokiem

 • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie zachodniopomorskim - 51%, najmniejsza  w województwie podlaskim - 29%
 • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie zachodniopomorskim i kujawsko pomorskim - 42%, najmniejsza w województwie podlaskim - 26%

150525.pokoleniowa.mapa.kredytowa.bik

150525.kredytowa.mapa.polski.02.400x

Alina Stahl
Dyrektor Biura PR i Komunikacji
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: