Dane GUS: wynagrodzenie mężczyzn wyższe o ponad 700 zł od płacy kobiet

Gospodarka

Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet w październiku 2016 roku - podał GUS.

Fot. Pixabay.com

Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet w październiku 2016 roku - podał GUS.

Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 734,5 zł wyższe od pensji kobiet #GUS #wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 4346,76 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,3% wyższe od średniego w skali kraju (tj. wyższe o 358,87 zł), a kobiety niższe o 8,6% (czyli niższe o 375,63 zł). Oznacza to więc, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5% (o 734,5 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet - podał Główny Urząd Statystyczny w wynikach badania "Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r."

Z kolei przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie o 5,4% wyższe od średniego w gospodarce narodowej (tj. wyższe o 1,42 zł), a kobiety - niższe o 6,0% (czyli niższe o 1,58 zł). Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 12,1% (o 3,00 zł) wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet.Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej (tzn. ≤ 4346,76 zł) stanowili 66,2% ogółu pracowników.

Źródło: GUS

  
Udostępnij artykuł: