Dane o PKB potwierdzają przełom w inwestycjach

Komentarze ekspertów

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 4,7% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r., a tym samym ukształtowało się ono powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (4,6%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w I kw. o 1,5% kw/kw wobec wzrostu o 0,5% w IV kw.

Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska (fot. Newseria)

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 4,7% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r., a tym samym ukształtowało się ono powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (4,6%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w I kw. o 1,5% kw/kw wobec wzrostu o 0,5% w IV kw.

Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się #inwestycje #PKB #CreditAgricole

Handel zagraniczny i spożycie ogółem wsparciem dla wzrostu PKB

Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy był wyższy wkład eksportu netto (0,7 pkt. proc. w I kw. wobec 0,3 pkt. proc. w IV kw.). Do jego wzrostu przyczyniło się silniejsze spowolnienie importu niż eksportu w I kw., co było już wcześniej sygnalizowane przez dane GUS i NBP o handlu zagranicznym w marcu. Wbrew naszym oczekiwaniom konsumpcja spowolniła w I kw. (do 3,9% r/r z 4,2% w IV kw.). Była ona ograniczana przez efekty statystyczne (przesunięcie terminu świąt Wielkiejnocy). Wraz z ustąpieniem tego efektu spożycie prywatne przyspieszy znacząco w II kw. Będzie ono wspierane również przez dobrą sytuację na rynku pracy, rekordowy optymizm gospodarstw domowych oraz wzrost dochodów związany z wypłatą transferów socjalnych. W kierunku wzrostu gospodarczego oddziaływał również wyższy wkład spożycia publicznego (o 0,2 pkt. proc.) związany m.in. z podwyżkami wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.Czytaj także: GUS: wzrost PKB wzrósł o 4,7 proc. rdr w I kw. 2019 r. >>>

W końcu widać ożywienie inwestycji

Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się inwestycje. Ich dynamika zwiększyła się do 12,6% r/r wobec 8,2% r/r w IV kw., jednak ze względu na zmniejszenie wagi nakładów na środki trwałe w PKB pomiędzy IV i I kw., ich wkład do wzrostu PKB zmniejszył się o 0,3 pkt. proc. Uważamy, że do przyspieszenia nakładów inwestycyjnych przyczyniły się przede wszystkim wyższe inwestycje firm. Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny wzrost dynamiki inwestycji firm zatrudniających co najmniej 50 osób w I kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres styczeń-marzec można oczekiwać, że dynamika inwestycji publicznych obniżyła się w I kw. (ustąpienie górki inwestycyjnej związanej z wyborami samorządowymi).Czytaj także: Gospodarka dalej mocno rozpędzona >>>

Zapasy – główny hamulec wzrostu?

Głównym czynnikiem ograniczającym wzrost PKB w I kw. był niższa kontrybucja wkładu zapasów (-1,1 pkt. wobec -0,3 pkt. proc.). Nie jest to jednak sygnał negatywnych tendencji, a wyłącznie rezultat oddziaływania efektów statystycznych (podwyższona baza sprzed roku). Należy podkreślić, że przyrost zapasów w I kw. 2018 r. (16,2 mld zł) kształtował się na najwyższym poziomie od co najmniej 2002 r. Zgodnie z wynikami badań koniunktury firmy przetwórstwa przemysłowego zwiększały w I kw. zapasy, co świadczyło o wciąż optymistycznych wówczas ocenach firm dotyczących przyszłej koniunktury.

Ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w br.

Opublikowane dziś dane sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2019 r. (4,3%). Czynnikami dynamizującymi wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach będą kontynuacja ożywienia inwestycyjnego oraz szybki wzrost konsumpcji wspierany przez wypłaty transferów socjalnych. Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 10 czerwcaDzisiejsze dane o PKB są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.
Źródło: Crédit Agricole
Udostępnij artykuł: