Dane ZEW z Niemiec okazały się lepsze od oczekiwań

Komentarze ekspertów

Wtorek był względnie stabilny na niemieckim rynku długu, rentowności DE10Y wahały się między 0,78%, a 0,80%, zaś jedyna silniejsza reakcja (wzrost rentowności o 2 pb.) miała miejsce po publikacji lepszy od oczekiwań danych ZEW.

Wtorek był względnie stabilny na niemieckim rynku długu, rentowności DE10Y wahały się między 0,78%, a 0,80%, zaś jedyna silniejsza reakcja (wzrost rentowności o 2 pb.) miała miejsce po publikacji lepszy od oczekiwań danych ZEW.

Odczyty były sporo powyżej konsensusów dla obu składowych, oczekiwań i sytuacji bieżącej. W obu wypadkach największa poprawa była widoczna w sektorach przemysłowych (eksportowych). Jednak ich istotnie niższy niż w 3q14 poziom studził zapał inwestorów do wyprzedaży długu. W skali całego dnia krzywa niemiecka przesunęła się w dół o 1 pb. w długim końcu. Za Oceanem brak było publikacji ważniejszych danych. W tej sytuacji informacje z Japonii na temat odłożenia w czasie podwyżki podatku od sprzedaży oraz rozwiązania parlamentu (po tym jak drugi kwartał z kolei Japonia pokazała ujemny wzrost PKB) utrzymywały rynek w niepewności, co do perspektyw gospodarczych. W efekcie amerykańska krzywa rentowności przesunęła się o 1 pb. w dół.

Na krajowym rynku obserwowaliśmy powolne przesuwanie się krzywej rentowności obligacji/IRS w górę, nieco bardziej widoczne w krótkim końcu krzywej (2-3 pb. w segmencie 1Y-4Y vs. 0-2 pb. w segmencie 5Y-10Y). Była to reakcja na lepsze od oczekiwań dane ZEW. W przypadku krzywej FRA wzrosty były silniejsze i wyniosły 4-6 pb. w segmencie 4X7-9X12 i 2-3 pb. w 12X15-18X21. Pozostała część krzywej istotnie nie zmieniła się.

Ministerstwo Finansów w czwartek, 20 listopada zaoferuje na przetargu zamiany obligacje WZ0119 i PS0719. Resort zamierza odkupić obligacje WZ0115, PS0415 oraz OK0715. Spodziewana przez nas wielkość emisji WZ019 i PS0719 to 4 mld PLN. Ceny nie powinny znacząco odbiegać od wtorkowych kwotowań rynkowych.

W środę spodziewamy się stabilizacji na rynku krajowego długu. Wśród danych czeka nas publikacja raportów o płacach i zatrudnieniu za październik. Dane powinny okazać się neutralne dla rynku krajowego długu (można spodziewać się wzrostu płac na poziomie 3,4% r/r i wzrostu zatrudnienia o 0,8% r/r). Większego wpływu na wyceny krajowych papierów nie powinny mieć także dane z rynku nieruchomości zza Oceanu.

Większą zmienność może przynieść dopiero, zapowiedziana na czwartek publikacja wstępnych indeksów PMI za listopad dla Chin i Eurostrefy oraz informacji o aktywności przemysłu nad Wisłą. W przypadku danych z Eurostrefy można spodziewać się niewielkiej poprawy, zaś dane chińskie powinny pokazać nieznaczne pogorszenie. Dane o produkcji przemysłowej prawdopodobnie będą zbliżone do konsensusu i pokażą spadek dynamiki produkcji do 1,8% r/r (głównie za sprawą czynników o charakterze sezonowym). Tym samym spodziewamy się utrzymania dochodowości i stawek na bieżących poziomach z lekką presją w dół w długim końcu krzywej powodowaną przez dyskusję na temat możliwości uruchomienia regularnego QE w Eurostrefie. Wspierać tę tendencję może także oczekiwanie na kolejną falę łagodzenia polityki pieniężnej w Japonii.

141119.ryn.proc.01.400x141119.ryn.proc.02.300x141119.ryn.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: