Daniel Obajtek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Daniel Obajtek, PKN ORLEN S. A.

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PKN ORLEN S.A.

Pan Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku.

W latach 2017–2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent.

W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR.

Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa.

Zainicjował szereg projektów i inwestycji mających kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji PKN ORLEN w kraju i zagranicą oraz zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W lutym 2018 roku został podpisany list intencyjny dotyczący przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS. W połowie ubiegłego roku m.in.: uruchomiono Program Rozwoju Petrochemii, którego realizacja przyniesie wymierne korzyści finansowe dla PKN ORLEN. Realizowana jest polityka dywersyfikacji dostaw ropy, obecnie około 30 procent surowca pochodzi z innych kierunków niż wschodni.

PKN ORLEN konsekwentnie umacnia swoją pozycję zagranicą m.in. poprzez rozwój spółki ORLEN Lietuva, Unipetrol w Czechach, a także poprzez inwestycje w sieć stacji paliw.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania na poziomie samorządu, prywatnego przedsiębiorstwa, a także w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim.

Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest też członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Udostępnij artykuł: