Daniel Obajtek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PKN ORLEN S.A.

Daniel Obajtek, PKN ORLEN S. A.

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PKN ORLEN S.A.

Pan Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku.

W latach 2017–2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent.

W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR.

Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa.

Zainicjował szereg projektów i inwestycji mających kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji PKN ORLEN w kraju i zagranicą oraz zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W lutym 2018 roku został podpisany list intencyjny dotyczący przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS. W połowie ubiegłego roku m.in.: uruchomiono Program Rozwoju Petrochemii, którego realizacja przyniesie wymierne korzyści finansowe dla PKN ORLEN. Realizowana jest polityka dywersyfikacji dostaw ropy, obecnie około 30 procent surowca pochodzi z innych kierunków niż wschodni.

PKN ORLEN konsekwentnie umacnia swoją pozycję zagranicą m.in. poprzez rozwój spółki ORLEN Lietuva, Unipetrol w Czechach, a także poprzez inwestycje w sieć stacji paliw.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania na poziomie samorządu, prywatnego przedsiębiorstwa, a także w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim.

Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest też członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Udostępnij artykuł: