Danina solidarnościowa: kto najbardziej odczuje wprowadzenie nowego obciążenia?

Finanse osobiste

Figurka niepełnosprawnego i jego opiekuna na stosie pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/marcus_hofmann

Na wtorek w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jednym z jego istotnych elementów mam być danina solidarnościowa. Wprowadzenie dodatkowego obciążenia najbardziej odczują indywidualni przedsiębiorcy oraz firmy rodzinne rozliczające się według 19-procentowego ryczałtu.

Wprowadzenie dodatkowego obciążenia najbardziej odczują indywidualni przedsiębiorcy czy firmy rodzinne rozliczające się według 19-proc. ryczałtu #DaninaSolidarnościowa #Sejm #BCC

4-procentową daninę mają płacić osoby fizyczne, których skumulowany dochód przekroczy w danym roku 1 mln zł. Zgodnie z pierwszą wersją projektu ustawy, sumowaniu miały podlegać dochody opodatkowane progresywnie: z pracy, działalnośćœci wykonywanej osobiśœcie, działalnośœci gospodarczej, najmu, praw majątkowych, jak również niektóre dochody opodatkowane 19-proc. ryczałtem: dochody z działalnośœci gospodarczej, niektóre dochody kapitałowe (odpłatne zbycie papierów wartośœciowych, udziałów, instrumentów pochodnych, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki).

Zmiany wprowadzone do projektu we wrzeœśniu poszerzają katalog Ÿźródeł dochodów o dochody zagranicznej spółki kontrolowanej. Ma to na celu zniechęcenie podatników do przerzucania dochodów za granicę w celu uniknięcia zapłaty daniny solidarnośœciowej. Ponadto, z daniny mają być wyłączone dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zachęta do ukrywania dochodów?

Danina dotknie osoby uzyskujące ponadprzeciętne dochody i będzie stanowiła swoistą nową stawkę podatkową. Wprowadzenie dodatkowego obciążenia najbardziej odczują indywidualni przedsiębiorcy czy firmy rodzinne rozliczające się według 19-proc. ryczałtu. Z ich perspektywy nowa 4-proc. stawka może oznaczać wzrost realnych obciążeń podatkowych nawet o ponad 20 proc. Może to stanowić zachętę do ukrywania dochodów bądŸź ograniczać przedsiębiorczośœć.

Zdaniem Business Centre Club wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych powinno być elementem istniejącej już konstrukcji systemu pomocy społecznej lub systemu podatkowego. Właśœciwym instrumentem finansowym wsparcia osób z niepełnosprawnośœcią powinien być budżet państwa. Ma on już po częœci charakter solidarnościowy, ponieważ  podatek PIT jest dla dużej grupy podatników progresywny: osoby z niskimi dochodami nie płacą tego podatku, a ze œśrednimi – korzystają z kwoty wolnej od podatku, która dla większośœci podatników maleje wraz ze wzrostem dochodów. Nie należy dla tych potrzeb wprowadzać nowych rozwiązań, które rozregulowywać będą obecny system podatkowy. Całośœć zadań związanych ze wsparciem osób niepełnosprawnych powinien realizować powołany do tego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: BCC

 

Udostępnij artykuł: