Danuta Kowalczyk prezesem SGB

Kadry

Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2013 roku powołała Panią Danutę Kowalczyk na stanowisko Prezesa Zarządu SGB-Banku SA na okres do końca kadencji w latach 2012-2016. Jednocześnie do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Pani Danucie Kowalczyk pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu SGB-Banku.

Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2013 roku powołała Panią Danutę Kowalczyk na stanowisko Prezesa Zarządu SGB-Banku SA na okres do końca kadencji w latach 2012-2016. Jednocześnie do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Pani Danucie Kowalczyk pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu SGB-Banku.

Skład Zarządu SGB-Banku S.A. przedstawia się następująco:

  1. Danuta Kowalczyk - p.o. Prezesa Zarządu
  2. Ryszard Lorek - Wiceprezes Zarządu
  3. Zygmunt Miętki - Wiceprezes Zarządu
  4. Adam Skowroński -Wiceprezes Zarządu

Udostępnij artykuł: